Option One investerar i ett ansvarstagande koncept inom gig-ekonomi. Se bifogad film nedan för presentation.

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2020 14:59 CET

​Option One AB investerar i gig-ekonomin

Med en begränsad insats kan du lösa en biljett och följa med oss på en spännande resa.Inom området gig-ekonomi finns innehaven Gigger AB samt Gee-nius Investments & Holdings AB (Gee).

Var för sig är dessa bolag intressanta men sammantaget ingår de i en för marknaden unik integrerad affärsmodell. Gee fokuserar på specialdesignade finansieringslösningar som skapar finansiell inkludering för frilansare/temporärt anställda. Gigger AB levererar en mjukvaruplattform där affärsmodellen bygger på att skapa en hel värdekedja för företag och frilansare/temporärt anställda genom ett system av tjänster. Tillsammans skapar bolagen en unik integrerad affärsmodell.

Option One AB är den enda marknadsaktören som innehar aktier i såväl Gee som i Gigger AB
​och erbjuder investerare med begränsad kapitalinsats att bli delägare i Option One.

Gig-ekonomi

Uttrycket är hämtat från engelskan, the gig economy, och syftar på att allt fler arbetstagare tar tillfälliga korttidsanställningar – ”gig” – istället för att vara fast anställda. Dessa arbetstagare kallas för ”giggers”. Anställningsformen omfattar bland annat anställda inom bemanningsbranschen, egenanställda, timanställda, och projektanställda. Dagens arbetsmarknad är utformad för fasta anställningar, men det håller gradvis på att luckras upp vilket skapar större flexibiliteten och effektivitet för företagen.

Arbetsmarknaden för giggers

Giggers kommer vara den grupp av arbetstagare som redan 2025 beräknas bestå av 25% av den globala arbetsmarknaden (Källa: Mc Kinsey & Company). Appjobs Academy presenterade nyligen en rapport som förutspår att redan om 7 år kommer giggers i USA att vara flera till antalet än fast anställda.

Gee-nius Investments & Holdings AB (Gee) - ”Vi skapar finansiell inkludering”

”WE ARE NOT SOMETHING TO EVERYONE- WE ARE EVERYTHING TO SOMEONE”

Dagens banker har regelverk som inte är anpassade för giggers. Därmed uppstår ett behov av specialanpassade bank-och finansieringslösningar för morgondagens arbetare. Gee har såväl anpassat som utrustat sig för pågående förändringar på den globala arbetsmarknaden. Det unika med Gee är att man har fullständig översikt över en giggers ekonomi från fakturering till deras privata ekonomi som betalningar, sparande och lån. För giggers innebär det att ett komplett utbud av finansiella tjänster kan erhållas som kallas finansiell inkludering. Det innebär även att kreditrisken för Gee vid lämnande av krediter till giggers kan minimeras.
​ ”GEE SAYS YES WHEN OTHER BANKS SAYS NO”.

Option One investerar i Gee-nius Investments & Holdings AB (Gee)


Gigger AB - ”Vi ska bli världen största arbetsgivare utan anställda”

Gigger AB har som vision att bli världens största arbetsgivare utan anställda. Detta genom att bygga det svenska exemplet med transparens, trygga villkor och minskad friktion för giggers globalt. Gigger AB, som med marknadens mest moderna mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar administration av temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs. den nya tidens arbetskraft ”giggers” i Sverige och internationellt. På plattformen kan kundföretagen skapa sina personal-pooler och schemalägga sin personal men framför allt rationalisera lönehanteringen. Gigger AB tar fullt arbetsgivaransvar under uppdraget med betalning av skatter, sociala avgifter, pensioner och försäkringar. Gigger AB budgeterar en kraftigt ökad omsättning under 2020 och räknar med en omsättning om cirka 100 MSEK.

Option One AB investerar i Gigger AB som tar ett helhetsansvar. (www.gigger.se)Option One AB bildades 2019 och investerar i utvalda bolag med kittlande potential med inriktning på en global marknad. Investeringar som normalt brukar vara förbehållet ett fåtal större investerare. (www.optionone.se)

För ytterligare information
Anna-May Wester
VD, Option One AB
Mobil: 070-849 14 39
E-post: kontakt@optionone.se
Hemsida: www.optionone.se

En unik integrerad affärsmodell skapas via Giggers värdekedja och Gees finansiella inkludering. Se bifogad film för en kortfattad presentation.

Läs vidare »

Option One planerar för ett expansivt Q1 2020

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2020 12:03 CET

Den 7 februari 2020 publicerade Option One sitt första pressmeddelande där Bolagets investering i ett unikt koncept inom gig-ekonomin presenterades. Som enda aktör på marknaden innehar Option One ett delägande i såväl Gee Investments & Holdings, ”Gee” som Gigger AB.

Aktuell ägarandel i Gee uppgår för närvarande till 2,5% med möjlighet till ett utökat ägande. Ägarandelen i Gigger AB uppgår till mindre än 0,5%.

Innehavet i Gee är strategiskt och har potential att kunna ge Option One ett framtida bolagsvärde som kan bli exceptionellt. För mer information om ovanstående, se pressmeddelande från 7 februari 2020.

Med nedanstående information vill vi ge en kort sammanfattning av Option One och dess möjligheter under Q1 2020.

Via vårt nätverk har vi utöver Gee erbjudits en investering i ett bolag inom e-sport, även det har en kittlande potential på en global marknad. Med anledning av pågående investeringsdiskussion benämns bolaget tills vidare som ”investeringsobjektet”

Gemensamt för Gee och investeringsobjektet:

Har uttalad intjäningsförmåga, verkar på en global marknad inom branscher som genomgår en kraftig tillväxt. Har erfaren ledning samt att respektive bolag är nära förestående lansering av sitt produktutbud.

Gee har en affärsmodell som anses vara den mest kompletta inom gig-ekonomin och har nyligen landat ett avtal med en global organisation som har 200 miljoner medlemmar.

Om endast 1% av organisationens medlemmar nyttjar Gees tjänsteutbud kan värdet på Option One redan om 4 år vara på väg mot miljardvärdering.

Investeringsobjektet har en unik nisch på e-sportmarknaden. En marknad som har 450 miljoner användare och har kraftig tillväxt. Med en kombination av innehaven i utvalda bolag, inom såväl gig-ekonomi som e-sport, finns en stor värdepotential i Option One. Därutöver avser Option One att genomföra kortfristiga placeringar, allt för att successivt kunna erhålla ett positivt cash flow.

Sedan starten oktober 2019 och fram till årsskiftet utgjordes ägarbasen i Option One av ett antal personer som insåg potentialen i Gee. Sedan årsskiftet har antalet ägare utökats och investerare med en begränsad insats har blivit delägare. För närvarande har Option One 86 delägare. Ambitionen är att Bolaget skall ha en bred ägarspridning med en första målsättning att Q1 2020 ha 200 - 300 aktieägare.

För ytterligare information

Anna-May Wester

VD, Option One AB

Telnr: 0708-491439

E-post: kontakt@optionone.se

Hemsida: www.optionone.se

Kopparberg 11 februari 2020

Option One AB bildades 2019 och investerar i utvalda bolag med kittlande potential med inriktning på en global marknad. Investeringar som normalt brukar vara förbehållet ett fåtal större investerare.

Läs vidare »

Option One investerar i ett unikt koncept inom gig-ekonomin.Finansiell inkludering för moderna arbetare.

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2020 17:07 CET

Option One investerar i utvalda bolag med kittlande potential. Bolagets första strategiska investering har förutsättning att ge Option One en exceptionell bolagsvärdering. Specialdesignade finansieringslösningar mot giggers, affärsmodellen anses vara den mest kompletta inom gig-ekonomin.

Om Option One

Vi investerar i bolag med unika affärsidéer och potential för den globala marknaden.

Prenumerera via RSS