Skip to main content

Option One investerar i ett unikt koncept inom gig-ekonomin.Finansiell inkludering för moderna arbetare.

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2020 17:07 CET

Option One investerar i ett unikt koncept inom gig- ekonomin

”Finansiell inkludering för moderna arbetare”

Gee says YES when other banks says NO!

Aktuell ägarandel i Gee uppgår för närvarande till 2,5 % med möjlighet till ett utökat ägande. Innehavet ses som ett strategiskt och långsiktigt innehav. Visionen med innehavet är att det kan ge Option One ett framtida bolagsvärde som kan bli exceptionellt.

Ägarandel i Gigger AB uppgår till mindre än 0,5%.

Som enda aktör på marknaden innehar Option One aktier i såväl Gee som Gigger AB.

För cirka 1 år sedan fick Anna-May Wester ta del av ett utkast där konceptet presenterades:

”Gee- en plattform för giggers som gör det möjligt att få finansiering och stabilare kassaflöde. Marknaden är enorm, gig-ekonomi, en industri som värderas till cirka 15 trillions USD.”

Giggers är en stark växande anställningsform som bland annat omfattar anställda

inom bemanningsbranschen, timanställda, projektanställda och egenanställda.

Specialdesignade finansieringslösningar, som Gee -nius Investments & Holdings AB, ”Gee”

erbjuder giggers hos såväl Gigger AB, som andra gigbolag. Option One bedömer att detta

kan vara början på något riktigt stort. Affärsmodellen är enkel, genial men ändå

flerdimensionell och har en unicitet med potential att bli extremt lönsam. Gees

affärsmodell anses vara den mest kompletta inom gig-ekonomin.

Gee erhåller fullständig översikt över en giggares ekonomi från fakturering från en

giggers arbete till deras privata ekonomi som betalningar, sparande och lån.

Gee erbjuder giggers specialdesignade finansieringslösningar.

För Gee innebär affärsmodellen en mycket god avkastning på arbetande kapital.

För giggers innebär det att ett komplett utbud av finansiella tjänster kan erhållas. 

www.optionone.se finns en film på cirka 2,5 minuter som kortfattat och tydligt

beskriver Gees affärsmodell.

Under senaste året har Gee utvecklats och förbereder sig nu för att genomföra ett

pilotprojekt med 1 000 giggers. Från och med Q3 2020, avser Gee att börja erbjuda

giggers utvalda finansieringslösningar.

Gee har förvärvat IP-rättigheter till cardprocessor och banking platform. Därutöver

finns i Gee spetskompetens inom centrala områden som tex. compliance.

Gee har nyligen landat ett omfattande 3-partskontrakt med en global organisation som

har 200 miljoner medlemmar. Vid tidpunkt för dess offentliggörande kommer det även

att publiceras på Option Ones hemsida.

Dagens banker har regelverk som inte är anpassade för giggers. Därmed uppstår ett behov

av specialanpassade bank-och finansieringslösningar för morgondagens arbetare. Gee har

såväl anpassat som utrustat sig för pågående förändring på den globala arbetsmarknaden.

Giggare kommer vara den grupp av arbetstagare som redan 2025 beräknas bestå av

25% av den globala arbetsmarknaden (Källa: Mc Kinsey & Company).

Gee - en av deltagarna i Sharing Economy Global Summit som äger rum 5-6 februari i

London. Appjobs Academy presenterade där en rapport som förutspår att redan om

7 år kommer giggers i USA att vara flera till antalet än fast anställda.

https://www.marketplacerisk.com/global-summit

Utöver befintligt innehav i Gee kompletterar nu Option One med aktier i Gigger AB, som

med marknadens mest moderna mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar administration

av giggers. Gigger AB budgeterar en kraftigt ökad omsättning under 2020 och räknar med

en omsättning om cirka 100 MSEK. Även om fokus i Option One är att erhålla ett utökat

innehav i Gee bedömer vi att det är rätt tidpunkt att komplettera med aktier i Gigger AB.

VD i Option One, Anna-May Wester, var den som för cirka 5 år sedan identifierade bolaget

Gigger AB. Trots att bolaget i ett tidigt skede endast omsatte strax under 1 MSEK och med

årliga förluster om cirka 5 MSEK så kvarstod hennes övertygelse om potentialen avseende

bolagets inriktning. Anna-May Wester har erfarenhet från finansiering inom såväl offentlig som privat

sektor och med det som bakgrund såg hon tidigt

potentialen i affärsmodellen.

Under ledning av en ny huvudägare, Claes Persson, har Gigger AB utvecklats. Gigger AB har

på 2 år ökat sin omsättning från cirka 0,8 MSEK till drygt 20 MSEK samtidigt som förluster

är på väg att övergå till rörelsevinster. Därmed har Gigger AB en bra position inför framtiden.

Under tiden med arbetet att vidareutveckla Gigger AB har Claes Persson identifierat ett område

inom gig- ekonomin som ingen ännu ” har lagt beslag på”. Successivt utvecklade Claes Persson

en affärsmodell för det nya bolaget Gee som skall tillhandahålla specialdesignade finansieringslösningar för giggers.

Allt sedan starten av Option One hösten 2019 har befintliga delägare successivt spridit

informationen om Option One inom sina respektive nätverk. Option One har för närvarande

85 delägare och en vision att under våren 2020 ha 200 - 300 delägare.

Ledningen i Option One har beslutat att erbjuda investerare med

begränsad kapitalinsats, från 5 000 SEK och uppåt, ett delägarskap i Option One.

För ytterligare information

Anna-May Wester

VD, Option One AB

Mobil: 070-849 14 39

E-post: kontakt@optionone.se

Hemsida: www.optionone.se

Kopparberg 7 februari 2020.

Option One AB bildades 2019 och investerar i utvalda bolag med kittlande

potential med inriktning på en global marknad. Investeringar som normalt brukar

vara förbehållet ett fåtal större investerare. 
Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.