Träffa Komlitt på KOMMEK

Nyheter   •   Jul 13, 2018 08:00 CEST

Komlitt deltar på KOMMEK i Malmö 22–23 augusti i monter B08. Förutom författare och föreläsare finns Komlitt på plats båda dagarna. För de som vill besöka mässan men inte har biljett bjuder Komlitt på inträdet.

Möt personen - inte diagnosen

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2018 17:35 CEST

Den här boken ger dig ökad förståelse för hur du som möter människor i ditt arbete kan fördjupa tilliten i olika samtal. Forskning visar att det inte bara är respektfullt att se på människor på detta sätt. Det ökar också kvaliteten på vården och omsorgen.

Leder du andra eller dig själv?

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2018 16:27 CEST

Vill du leda med mål som ger motivation, energi och önskade resultat? Vill du se till att viljan och lusten räcker hela vägen fram för dig och dina medarbetare? Om målen utgår från vars och ens styrkor, formuleras förståndigt, känns meningsfulla och kopplas till en genomtänkt inspirerande handlingsplan så kan stora saker hända. Men mål kan också vara farliga och inspirera till revirtänkande.

Årets inspirationsbok inom vård och omsorg

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2018 10:00 CET

Reflektioner till kaffet är årets inspirationsbok för personal och chefer inom vård och omsorg. Era arbetsrelationer och ert sätt att prata med varandra är viktiga för hur ni trivs och fungerar i era uppdrag. Arbetsplatsens vardag är en källa till inspiration, utveckling och bekräftelse när ni får möjlighet att ta del av varandras reflektioner. Boken är skriven av Johan Berger.

Motiverande samtal - jobba klientcentrerat på riktigt

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2018 11:34 CET

Motiverande samtal är en vanlig metod vid behandlingsarbete – och den fungerar. Därför är den också omtyckt bland såväl klienter som behandlare. Motiverande samtal i praktiken ger dig som personal ett verktyg för aktivt lyssnande och att kunna locka fram, plocka och återge guldkornen som klienterna uttalar – ett sätt att jobba klientcentrerat på riktigt.

Lyckas med projekt!

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2018 11:12 CET

Den här boken handlar om hur projekt drivs framgångsrikt utifrån de speciella förutsättningar som råder i arbetet med människor och samhälle. Boken bygger på Louise Bergmans omfattande erfarenheter som projektledare inom offentliga organisationer.

Ny som chef i kommunen? Nu finns äntligen handboken!

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2018 15:41 CET

Ny som chef i kommunal verksamhet är en oumbärlig introduktion till alla nya kommunala chefer – men även en inspirerande samtalspartner till chefer med några års erfarenhet. Claes Jarlvi, med mångårig erfarenhet av att leda kommunala verksamheter, guidar vant läsaren genom detta svårnavigerade fält. Texten interfolieras löpande av Bim Riddersporre, psykolog och lektor vid Malmö universitet.

Socialtjänstlagen 2018 - aktuell lagstiftning och praxis

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2018 13:43 CET

Socialtjänstlagen 2018 är sedan lång tid en nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar med socialt arbete inom kommunal socialtjänst eller med socialt arbete inom andra välfärdsområden. Även alla som arbetar med utsatthet på ideell bas har stor nytta av boken.

LSS 2018 - Stöd och service till vissa funktionshindrade

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2018 13:30 CET

LSS 2018 är en nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar med frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Den klara och begripliga framställningen rätar snabbt ut de flesta frågetecknen kring lagens tillämpning. Innehåller alla lagändringar fram till och med 31/12 2017.

LSS - Bemötande centralt för kvalitet i omsorgen

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2018 15:09 CET

Lag om stöd och service åt personer med vissa funktionshinder, LSS, har en värdegrund som utgår från begreppen rätt till delaktighet, respekt för den enskildes integritet och självbestämmande samt rätt att få sina personliga behov tillgodosedda. Respond är en metod för att utvärdera och utveckla bemötandet i en arbetsgrupp och utvecklat för att vara en del av ett systematiskt kvalitetsarbete.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • emdnmaaq@ordfnizhdtpsvstmearzmk.se
 • 042-610 12 03

 • Presskontakt
 • Ansvarig på Ordstark
 • kinnzf@ocxrdrlstark.se
 • 042-381881

 • Presskontakt
 • VD Komlitt
 • peter.kasomzderholm@komlnfitlet.umobrjse
 • Tel: 0730-354059

Om Ordstark

Två förlag och en kommunikationsbyrå

Ordstarks mission är att skapa utveckling och verklig förändring. Vi är vad vi heter. Vår styrka är att med ord förändra stora och små världar. De tjänster vi erbjuder är förlagstjänster under varumärkena Komlitt och Hegas, kommunikationslösningar under Ordstark och utbildningar.

Komlitt erbjuder pedagogiska och lättillgängliga fackböcker kombinerade med kortare eller längre kurser i samarbete med dedikerade utbildare - anpassade efter välfärdens behov och utmaningar.

Adress

 • Ordstark
 • Bredgatan 11
 • 252 25 Helsingborg