Ybun8fdwloo0rbkmbsjl

Årets inspirationsbok inom vård och omsorg

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2018 10:00 CET

Reflektioner till kaffet är årets inspirationsbok för personal och chefer inom vård och omsorg. Era arbetsrelationer och ert sätt att prata med varandra är viktiga för hur ni trivs och fungerar i era uppdrag. Arbetsplatsens vardag är en källa till inspiration, utveckling och bekräftelse när ni får möjlighet att ta del av varandras reflektioner. Boken är skriven av Johan Berger.

M3gbgpy30jjj8iehuadf

Motiverande samtal - jobba klientcentrerat på riktigt

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2018 11:34 CET

Motiverande samtal är en vanlig metod vid behandlingsarbete – och den fungerar. Därför är den också omtyckt bland såväl klienter som behandlare. Motiverande samtal i praktiken ger dig som personal ett verktyg för aktivt lyssnande och att kunna locka fram, plocka och återge guldkornen som klienterna uttalar – ett sätt att jobba klientcentrerat på riktigt.

Ggfl4j2ccmafmauzo1md

Lyckas med projekt!

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2018 11:12 CET

Den här boken handlar om hur projekt drivs framgångsrikt utifrån de speciella förutsättningar som råder i arbetet med människor och samhälle. Boken bygger på Louise Bergmans omfattande erfarenheter som projektledare inom offentliga organisationer.

Hz17iec6zbmxbia6xclj

Ny som chef i kommunen? Nu finns äntligen handboken!

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2018 15:41 CET

Ny som chef i kommunal verksamhet är en oumbärlig introduktion till alla nya kommunala chefer – men även en inspirerande samtalspartner till chefer med några års erfarenhet. Claes Jarlvi, med mångårig erfarenhet av att leda kommunala verksamheter, guidar vant läsaren genom detta svårnavigerade fält. Texten interfolieras löpande av Bim Riddersporre, psykolog och lektor vid Malmö universitet.

Setciqugoldo3oiayho5

Socialtjänstlagen 2018 - aktuell lagstiftning och praxis

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2018 13:43 CET

Socialtjänstlagen 2018 är sedan lång tid en nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar med socialt arbete inom kommunal socialtjänst eller med socialt arbete inom andra välfärdsområden. Även alla som arbetar med utsatthet på ideell bas har stor nytta av boken.

Vrfk0ixhbczmyuolkcbg

LSS 2018 - Stöd och service till vissa funktionshindrade

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2018 13:30 CET

LSS 2018 är en nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar med frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Den klara och begripliga framställningen rätar snabbt ut de flesta frågetecknen kring lagens tillämpning. Innehåller alla lagändringar fram till och med 31/12 2017.

Tn1jxixflswthrwrzkyb

LSS - Bemötande centralt för kvalitet i omsorgen

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2018 15:09 CET

Lag om stöd och service åt personer med vissa funktionshinder, LSS, har en värdegrund som utgår från begreppen rätt till delaktighet, respekt för den enskildes integritet och självbestämmande samt rätt att få sina personliga behov tillgodosedda. Respond är en metod för att utvärdera och utveckla bemötandet i en arbetsgrupp och utvecklat för att vara en del av ett systematiskt kvalitetsarbete.

Ra7dzqktem3dgqpcjpem

Konkreta tips i kommunikation och kontakter med psykisk ohälsa

Pressmeddelanden   •   Dec 28, 2017 16:58 CET

Hur vanligt är det att anställda möter kunder med psykisk ohälsa? Man skulle kunna tro att det endast gäller anställda inom psykiatrin, men så är det inte. Faktum är att alltfler yrkesgrupper utan någon som helst psykiatrisk utbildning möter både obalanserade och psykiskt sjuka personer.

Gly3aynsabmeomorod91

Dokumentation är grunden för en professionell och säker omsorg

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2017 10:10 CEST

IBIC är ett gemensamt arbetssätt och språk för dokumentation. Kunskap och tillämpning av social dokumentation enligt IBIC får positiva effekter för både brukare och verksamheter. Det är dessutom ett lagstadgat krav att dokumentera utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. När kunskap finns för vad det innebär och vilken funktion det fyller, ökar intresset och motivationen att dokumentera.

Onodkedoywbjb6p7yqy1

Att vara medledare är ingen befattning, det är ett förhållningssätt

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2017 09:30 CEST

Uppdelningen i chefer som tänker och tar ansvar och anställda som gör det de blir tillsagda är föråldrad och en återvändsgränd om en verksamhet ska kunna utvecklas och vara konkurrenskraftig.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Ansvarig på Ordstark
 • mpkidhjnnnrb@ordoystziwrartfdxk.pzakse
 • 042-381881

 • Presskontakt
 • VD Komlitt
 • peter.soderholm@komlitt.se
 • Tel: 0730-354059

Om Ordstark

Två förlag och en kommunikationsbyrå

Ordstarks mission är att skapa utveckling och verklig förändring. Vi är vad vi heter. Vår styrka är att med ord förändra stora och små världar. De tjänster vi erbjuder är förlagstjänster under varumärkena Komlitt och Hegas, kommunikationslösningar under Ordstark och utbildningar.

Komlitt erbjuder pedagogiska och lättillgängliga fackböcker kombinerade med kortare eller längre kurser i samarbete med dedikerade utbildare - anpassade efter välfärdens behov och utmaningar.

Adress

 • Ordstark
 • Bredgatan 11
 • 252 25 Helsingborg