Skip to main content

Taggar

Vid alla samtal inom vård och omsorg måste man förstå, att dessa sker i en kraftig maktobalans. I mötet mellan vårdtagaren och vårdgivaren sker ett samtal, som ska göra båda är lite klokare efteråt. Vem ansvarar för att samtalet blir bra? Självklart är det vårdgivaren - som är i överläget, i tjänst och sitter på kunskapen om själva vården - som har ansvaret.

Otydliga mål stressar oss!

Dokument   •   2018-04-03 16:27 CEST

Otydliga mål skapar en stressad arbetsplats eftersom ingen vet vad som förväntas av dem. Därför har jag skrivit boken Leda med mål som ger dig verktygen att sätta mål som motiverar och engagerar. Förhoppningsvis kan den hjälpa dig att skapa tydligare och mer meningsfulla mål vilket bidrar till mindre stress samt att fokus och energi läggs på rätt saker.

Reflektioner till kaffet är årets inspirationsbok för personal och chefer inom vård och omsorg. Era arbetsrelationer och ert sätt att prata med varandra är viktiga för hur ni trivs och fungerar i era uppdrag. Arbetsplatsens vardag är en källa till inspiration, utveckling och bekräftelse när ni får möjlighet att ta del av varandras reflektioner.

Min bok - Motiverande samtal i praktiken - att hjälpa människor till varaktig förändring - handlar om motiverande samtal i socialt arbete. Boken riktar sig till dig som är nyfiken på metoden och som vill veta mer om förändringsarbete. Du får läsa om hur du kan hantera klienters olika typer av motstånd och vad det faktiskt innebär att arbeta med klienten i centrum.

Lyckas med projekt!

Dokument   •   2018-02-14 11:12 CET

Projektformen har blivit allt vanligare i offentlig verksamhet. Det används i många olika sammanhang. Som att hjälpa människor att få ett jobb, må bättre psykiskt, klara av att gå i skolan, bli drogfria eller sluta begå brott. Men vad är speciellt med att driva projekt för att förbättra människors livsvillkor?

Claes Jarlvi har tillsammans med Bim Riddersporre skrivit boken Ny som Chef - i kommunal verksamhet. Det är en bok för nyblivna chefer i den kommunala sektorn. Boken ges ut via bokförlaget Komlitt som är det enda förlaget som fokuserar på att ge ut böcker om det offentliga uppdraget.

Kreativitet i kommunalt ledarskap behövs!

Kreativitet i kommunalt ledarskap behövs!

Dokument   •   2018-02-10 15:41 CET

Claes Jarlvi menar att det tvärtemot bilden av kommunen som trög och byråkratisk finns stora möjligheter för kreativitet. Han vill med sin bok att unga talanger ska välja att arbeta i kommunal sektor.