Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

Gerhard Bley nominerad till Årets VD 2018

Gerhard Bley nominerad till Årets VD 2018

Nyheter   •   Okt 15, 2018 16:37 CEST

Gerhard Bley, VD O.Kavli, är författaren till Instinkt eller insikt – Bättre resultat genom empatiskt ledarskap. Nu är han nominerad till Årets VD 2018 tack vare sin syn på ledarskap.

Ge nya politiker en introduktion

Ge nya politiker en introduktion

Nyheter   •   Sep 05, 2018 08:00 CEST

​Har du fått ditt första politiska uppdrag? Eller är det läge för en uppfräschning av de regler och lagar som styr arbetet? Ny i politikenär en väletablerad, lättläst guide för dig som är förtroendevald eller tjänsteman i kommun, landsting eller region.

Interkulturell kompetens minskar kulturkrockarna i vård och omsorg

Interkulturell kompetens minskar kulturkrockarna i vård och omsorg

Nyheter   •   Aug 29, 2018 07:55 CEST

​Sverige är idag ett mångkulturellt land, med många olika religioner och språk. Så kommer det också att förbli - därför behövs ökad kunskap om likheter och olikheter. Alltfler äldre vårdas inom den kommunala omsorgen. Mötet mellan olika kulturer leder ibland till problem. Med en bättre förståelse för varandras kulturer, vanor och traditioner skulle många vardagssvårigheter kunna undvikas.

Excel för självlärda – så blir du vän med Excel

Excel för självlärda – så blir du vän med Excel

Nyheter   •   Aug 22, 2018 10:00 CEST

Lär dig hur du kan använda Excel som stöd för ditt chefsuppdrag. Att känna till grunderna i Excel tillhör grundkompetenserna som chef – det går inte att komma undan Excel helt enkelt.

Vinnaren är korad!

Vinnaren är korad!

Nyheter   •   Aug 20, 2018 10:17 CEST

Bäst utbildningsats står Åsa Edahl, enhetschef på Ljunghaga Demenscentrum, för. Med en utbildningsinsats om Beteendemässiga psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) kammar hon hem böcker för 5000 kronor.

Så får du jobb som ny i Sverige – unik bok ger nycklarna till arbetsmarknaden

Så får du jobb som ny i Sverige – unik bok ger nycklarna till arbetsmarknaden

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2018 08:00 CEST

Han knäckte den svenska jobbkoden. Nu delar journalisten Ali Alabdallah med sig av sina erfarenheter i ”Nytt jobb i nytt land”. Boken är den första som utgår från nyanländas perspektiv på arbetsmarknaden och riktar sig till alla som arbetar med integrationsfrågor.

Diskrimineringslagen – handbok för chefer

Diskrimineringslagen – handbok för chefer

Nyheter   •   Aug 09, 2018 10:00 CEST

Är du en chef som vill göra rätt och som förstår att Diskrimineringslagen ställer höga krav – men vet bara inte hur du ska börja? Boken förklarar vad lagen kräver, den hjälper dig som chef lägga upp arbetet på bästa sätt och den innehåller exempel och övningar som engagerar hela personalstyrkan i arbetet.

Träffa Komlitt på KOMMEK

Träffa Komlitt på KOMMEK

Nyheter   •   Jul 13, 2018 08:00 CEST

Komlitt deltar på KOMMEK i Malmö 22–23 augusti i monter B08. Förutom författare och föreläsare finns Komlitt på plats båda dagarna. För de som vill besöka mässan men inte har biljett bjuder Komlitt på inträdet.

Möt personen - inte diagnosen

Möt personen - inte diagnosen

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2018 17:35 CEST

Den här boken ger dig ökad förståelse för hur du som möter människor i ditt arbete kan fördjupa tilliten i olika samtal. Forskning visar att det inte bara är respektfullt att se på människor på detta sätt. Det ökar också kvaliteten på vården och omsorgen.

Leder du andra eller dig själv?

Leder du andra eller dig själv?

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2018 16:27 CEST

Vill du leda med mål som ger motivation, energi och önskade resultat? Vill du se till att viljan och lusten räcker hela vägen fram för dig och dina medarbetare? Om målen utgår från vars och ens styrkor, formuleras förståndigt, känns meningsfulla och kopplas till en genomtänkt inspirerande handlingsplan så kan stora saker hända. Men mål kan också vara farliga och inspirera till revirtänkande.

Årets inspirationsbok inom vård och omsorg

Årets inspirationsbok inom vård och omsorg

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2018 10:00 CET

Reflektioner till kaffet är årets inspirationsbok för personal och chefer inom vård och omsorg. Era arbetsrelationer och ert sätt att prata med varandra är viktiga för hur ni trivs och fungerar i era uppdrag. Arbetsplatsens vardag är en källa till inspiration, utveckling och bekräftelse när ni får möjlighet att ta del av varandras reflektioner. Boken är skriven av Johan Berger.

Motiverande samtal - jobba klientcentrerat på riktigt

Motiverande samtal - jobba klientcentrerat på riktigt

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2018 11:34 CET

Motiverande samtal är en vanlig metod vid behandlingsarbete – och den fungerar. Därför är den också omtyckt bland såväl klienter som behandlare. Motiverande samtal i praktiken ger dig som personal ett verktyg för aktivt lyssnande och att kunna locka fram, plocka och återge guldkornen som klienterna uttalar – ett sätt att jobba klientcentrerat på riktigt.

Lyckas med projekt!

Lyckas med projekt!

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2018 11:12 CET

Den här boken handlar om hur projekt drivs framgångsrikt utifrån de speciella förutsättningar som råder i arbetet med människor och samhälle. Boken bygger på Louise Bergmans omfattande erfarenheter som projektledare inom offentliga organisationer.

Ny som chef i kommunen? Nu finns äntligen handboken!

Ny som chef i kommunen? Nu finns äntligen handboken!

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2018 15:41 CET

Ny som chef i kommunal verksamhet är en oumbärlig introduktion till alla nya kommunala chefer – men även en inspirerande samtalspartner till chefer med några års erfarenhet. Claes Jarlvi, med mångårig erfarenhet av att leda kommunala verksamheter, guidar vant läsaren genom detta svårnavigerade fält. Texten interfolieras löpande av Bim Riddersporre, psykolog och lektor vid Malmö universitet.

Socialtjänstlagen 2018 - aktuell lagstiftning och praxis

Socialtjänstlagen 2018 - aktuell lagstiftning och praxis

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2018 13:43 CET

Socialtjänstlagen 2018 är sedan lång tid en nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar med socialt arbete inom kommunal socialtjänst eller med socialt arbete inom andra välfärdsområden. Även alla som arbetar med utsatthet på ideell bas har stor nytta av boken.

LSS 2018 - Stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS 2018 - Stöd och service till vissa funktionshindrade

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2018 13:30 CET

LSS 2018 är en nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar med frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Den klara och begripliga framställningen rätar snabbt ut de flesta frågetecknen kring lagens tillämpning. Innehåller alla lagändringar fram till och med 31/12 2017.

LSS - Bemötande centralt för kvalitet i omsorgen

LSS - Bemötande centralt för kvalitet i omsorgen

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2018 15:09 CET

Lag om stöd och service åt personer med vissa funktionshinder, LSS, har en värdegrund som utgår från begreppen rätt till delaktighet, respekt för den enskildes integritet och självbestämmande samt rätt att få sina personliga behov tillgodosedda. Respond är en metod för att utvärdera och utveckla bemötandet i en arbetsgrupp och utvecklat för att vara en del av ett systematiskt kvalitetsarbete.

Konkreta tips i kommunikation och kontakter med psykisk ohälsa

Konkreta tips i kommunikation och kontakter med psykisk ohälsa

Pressmeddelanden   •   Dec 28, 2017 16:58 CET

Hur vanligt är det att anställda möter kunder med psykisk ohälsa? Man skulle kunna tro att det endast gäller anställda inom psykiatrin, men så är det inte. Faktum är att alltfler yrkesgrupper utan någon som helst psykiatrisk utbildning möter både obalanserade och psykiskt sjuka personer.

Dokumentation är grunden för en professionell och säker omsorg

Dokumentation är grunden för en professionell och säker omsorg

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2017 10:10 CEST

IBIC är ett gemensamt arbetssätt och språk för dokumentation. Kunskap och tillämpning av social dokumentation enligt IBIC får positiva effekter för både brukare och verksamheter. Det är dessutom ett lagstadgat krav att dokumentera utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. När kunskap finns för vad det innebär och vilken funktion det fyller, ökar intresset och motivationen att dokumentera.

Att vara medledare är ingen befattning, det är ett förhållningssätt

Att vara medledare är ingen befattning, det är ett förhållningssätt

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2017 09:30 CEST

Uppdelningen i chefer som tänker och tar ansvar och anställda som gör det de blir tillsagda är föråldrad och en återvändsgränd om en verksamhet ska kunna utvecklas och vara konkurrenskraftig.