Skip to main content

Taggar

Louise Bringselius aktuell med bok om tillitsbaserad styrning

Louise Bringselius aktuell med bok om tillitsbaserad styrning

Nyheter   •   Nov 28, 2018 07:40 CET

Som en motrörelse mot denna utveckling talar vi idag om tillitsbaserad styrning och ledning. Grundtanken är att styrningen i första hand ska utformas utifrån behoven i mötet mellan medarbetare och brukare, där det ska finnas gott om handlingsutrymme. På många sätt innebär detta ett nytt tankesystem, jämfört med dagens kontrollkultur.

Ledning och ledarskap för en personcentrerad vård

Ledning och ledarskap för en personcentrerad vård

Nyheter   •   Nov 21, 2018 08:00 CET

Boken av Hans-Inge Persson innehåller, förutom en beskrivning av dagens sjukvårdsorganisation på systemnivå, en mycket handgriplig handledning för det dagliga arbetet som ledare och chef för en verksamhet.

Svåra samtal i arbetslivet

Svåra samtal i arbetslivet

Nyheter   •   Nov 07, 2018 07:00 CET

​Goda råd från erfarna samtalsledare och praktiska verktyg som hjälper dig i de svåra samtalen på arbetsplatsen. Att leda ett samtal kan bli svårt när det uppstår starka känslomässiga reaktioner hos dig som leder samtalet och den du pratar med. I den här boken får du tips och råd från erfarna samtalsledare som kan hjälpa dig i dina egna svåra samtal.

Gerhard Bley nominerad till Årets VD 2018

Gerhard Bley nominerad till Årets VD 2018

Nyheter   •   Okt 15, 2018 16:37 CEST

Gerhard Bley, VD O.Kavli, är författaren till Instinkt eller insikt – Bättre resultat genom empatiskt ledarskap. Nu är han nominerad till Årets VD 2018 tack vare sin syn på ledarskap.

Ge nya politiker en introduktion

Ge nya politiker en introduktion

Nyheter   •   Sep 05, 2018 08:00 CEST

​Har du fått ditt första politiska uppdrag? Eller är det läge för en uppfräschning av de regler och lagar som styr arbetet? Ny i politikenär en väletablerad, lättläst guide för dig som är förtroendevald eller tjänsteman i kommun, landsting eller region.

Interkulturell kompetens minskar kulturkrockarna i vård och omsorg

Interkulturell kompetens minskar kulturkrockarna i vård och omsorg

Nyheter   •   Aug 29, 2018 07:55 CEST

​Sverige är idag ett mångkulturellt land, med många olika religioner och språk. Så kommer det också att förbli - därför behövs ökad kunskap om likheter och olikheter. Alltfler äldre vårdas inom den kommunala omsorgen. Mötet mellan olika kulturer leder ibland till problem. Med en bättre förståelse för varandras kulturer, vanor och traditioner skulle många vardagssvårigheter kunna undvikas.

Excel för självlärda – så blir du vän med Excel

Excel för självlärda – så blir du vän med Excel

Nyheter   •   Aug 22, 2018 10:00 CEST

Lär dig hur du kan använda Excel som stöd för ditt chefsuppdrag. Att känna till grunderna i Excel tillhör grundkompetenserna som chef – det går inte att komma undan Excel helt enkelt.

Vinnaren är korad!

Vinnaren är korad!

Nyheter   •   Aug 20, 2018 10:17 CEST

Bäst utbildningsats står Åsa Edahl, enhetschef på Ljunghaga Demenscentrum, för. Med en utbildningsinsats om Beteendemässiga psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) kammar hon hem böcker för 5000 kronor.

Diskrimineringslagen – handbok för chefer

Diskrimineringslagen – handbok för chefer

Nyheter   •   Aug 09, 2018 10:00 CEST

Är du en chef som vill göra rätt och som förstår att Diskrimineringslagen ställer höga krav – men vet bara inte hur du ska börja? Boken förklarar vad lagen kräver, den hjälper dig som chef lägga upp arbetet på bästa sätt och den innehåller exempel och övningar som engagerar hela personalstyrkan i arbetet.

Träffa Komlitt på KOMMEK

Träffa Komlitt på KOMMEK

Nyheter   •   Jul 13, 2018 08:00 CEST

Komlitt deltar på KOMMEK i Malmö 22–23 augusti i monter B08. Förutom författare och föreläsare finns Komlitt på plats båda dagarna. För de som vill besöka mässan men inte har biljett bjuder Komlitt på inträdet.