Skip to main content

400 000 barn ... Temavecka i Örebro 11-15 februari

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 09:38 CET

400 000 barn i Sverige lever hos föräldrar som dricker för mycket eller använder narkotika. Det är vart femte barn i Sverige. Uppskattningsvis tre barn i varje klass. De här barnen känner sig ensamma, oroar sig mycket och en del far riktigt illa. Ju fler som vet om deras situation, desto större chans
att någon ser de här barnen i tid.

För att uppmärksamma dessa barn samlar alla som arbetar mot missbruk våra resurser under en nationell kampanjvecka, med start på måndag 11 februari. Tanken med veckan är att barnen ska veta att de inte är ensamma och att vuxna som möter barn ska veta vad de kan göra. Läs mer på den nationella kampanjsajten www.vartfemtebarn.se

Lokalt program

I Örebro är det kommunens stödverksamhet för barn till missbrukare, Sputnik, som arrangerar olika aktiviteter under temaveckan, 11-15 februari. Bland aktiviteterna finns föreläsningar, utbildning för skolpersonal och socialtjänst samt öppet hus för ungdomar som är nyfikna på Sputnik.

Läs mer om de öppna aktiviteterna i Örebro på www.orebro.se/vartfemtebarn.

Kontaktpersoner

Gunnar Larsson
Kurator, Sputnik
019-21 45 77, gunnar.larsson@orebro.se

Annie Wärnelid
Gruppledare, Socialförvaltningens förebyggande enhet
019-21 49 24, annie.warnelid@orebro.se