Skip to main content

Bara rent trä i majbrasan

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2011 16:07 CEST

Snart är det dags att fira in våren med en valborgsmässoeld. Alla vet dock inte vad man får bygga sin brasa av, och att den bara får bestå av rent trä. Möbler, impregnerat virke, plast och annat får inte eldas.

Torsdag 28 april kommer Miljökontoret och Nerikes Brandkår att inspektera ett antal majbrasor i Örebro kommun, för att bland annat kontrollera att de endast innehåller rent trä och att de inte ligger för nära byggnader och annat.

– Det är inte tillåtet att elda annat än rent trä i en valborgsmässoeld, säger Mattias Wahll, miljöinspektör på Örebro kommun. Man ska se till att brasan inte innehåller farligt avfall eller annat som är olämpligt, till exempel tryckimpregnerat virke, möbler, plastsäckar eller bygg- och rivningsmaterial.

Goda råd från brandkåren

All eldning utomhus ska ske på ett säkert sätt för att undvika att oönskade bränder uppstår. Den som är ansvarig för eldningen ska försäkra sig om att säkerhetsåtgärder är vidtagna och att eldningen sker på lämpligt avstånd från byggnader, skog och annat som måste skyddas.

  • Valborgsmässoelden ska placeras på lämpligt avstånd från byggnader och skog. Som riktvärde gäller 50 meter. Placera elden så att inte rök och gnistor sprids mot byggnader, vägar eller så att el- och teleledningar skadas.
  • Ha släckutrustning nära tillhands. Vattenslang eller hinkar och strilkannor är lämpliga släckredskap.
  • Arrangören ska larma räddningstjänsten om elden börjar sprida sig okontrollerat.
  • Mobiltelefon ska finnas tillhands.
  • Lämna aldrig elden obevakad. Arrangören eller någon av denne utsedd ska finnas på plats till dess att elden helt har brunnit ut eller är släckt.
  • Använd inte bensin, gasol eller T-sprit för att påskynda eldning. Det innebär stor risk för brännskador.
  • Eldning bör inte ske vid stark vind eller då markvegetationen är torr (gäller främst dött växtmaterial) och då okontrollerad brandspridning lätt kan ske.

Eldning behöver inte anmälas till Nerikes Brandkår eller SOS Alarm.

Mer information

Mattias Wahll, miljöskyddsinspektör, Örebro kommun, 019-21 14 70, 070-299 81 89

Mattias Heimdahl, brandingenjör, Nerikes Brandkår, 019-20 86 72, 070-568 17 50 (växel 019-20 86 50)