Skip to main content

Begränsad framkomlighet på Dalbygatan vid Svampen när vi byter ut gamla vattenledningar

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2019 11:00 CEST

Då ledningarna på Dalbygatan är i dåligt skick byter vi ut dem för att undvika akuta läckor. Arbetet pågår preliminärt 30 september–19 december. Dalbygatan kommer att vara avstängd. Hänvisningar på plats visar hur man ska köra istället för att komma fram dit man ska. Verksamheterna i området kommer att ha öppet som vanligt.

Arbetet utförs i etapper och påverkar framkomligheten på olika sätt under arbetets gång. Biltrafiken kommer att ledas om via Östra Bangatan, Hovstavägen, Bromsgatan och Längbrogatan. Gång- och cykeltrafiken hänvisas till Dalbygatans norra sida. Följ hänvisningsskyltar på plats.

Tillfällig infart till Mejeritorget

– Alla verksamheter i området har öppet som vanligt, berättar Ulrika Svensson, projektledare på Vatten och avlopp. Under den senare delen av arbetet anlägger vi en tillfällig infart till Mejeritorget, för att underlätta för kunderna att komma fram.

Arbetet påbörjas måndag 30 september och beräknas vara färdigt fredag 19 december.
Arbetet utförs av NCC på uppdrag av Örebro kommun.

Kontaktperson
Ulrika Svensson, projektledare Vatten och avlopp, 019-21 10 00