Skip to main content

Beslut i Kommunstyrelsen

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2016 09:14 CET

På Kommunstyrelsens möte 9 februari behandlades frågor som Kommunstyrelsens årsberättelse, dess budget och plan för 2016 och remissvar på Socialdepartementets betänkande Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken. Kenneth Nilsson (S) väljs till ny ordförande. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag och beslutade bland annat om deltagande i årets Earth Hour 19 mars.

Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna hittar du här.

Kontaktpersoner:

Kenneth Nilsson (S), ordförande i Kommunstyrelsen
019-21 40 09, kenneth.nilsson@orebro.se

Lennart Bondeson (KD) ordförande i Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt
019-21 10 68, lennart.bondeson@orebro.se

Örebro kommun – Miljöbästa kommun 2015