Skip to main content

Beslut i kommunstyrelsen och dess utskott

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2014 13:31 CET

På kommunstyrelsens möte tisdagen den 28 januari behandlades frågor som gemensam finanspolicy för kommunen och kommunens bolag samt detaljplan för Gustavsviksområdet. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag och beslutade bland annat om avtal med Handelskammaren i Mälardalen.

Här presenteras ett urval av de beslut som togs. Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna finns här.

Ändringar i kommunens koncerngemensamma finanspolicy

Kommunstyrelsen beslutar anta Kommunledningskontorets förslag till koncerngemensam finanspolicy för kommunen och kommunens bolag att gälla från 1 mars 2014. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Detaljplan för Gustavsviksområdet

Kommunstyrelsen beslutar godkänna detaljplan för Gustavsviksområdet, etapp 1 Nikolai 3:68, 3:121 m.fl. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Detaljplanens syfte är att utveckla Gustavsviksområdets norra del fram till Stenbackevägen, behålla den gröna miljön och stärka sambanden med centrum. Området ska användas för rekreation, kontor, hotell, handel och parkering.

Avtal med Handelskammaren

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar att Örebro kommun tecknar avtal med Handelskammaren Mälardalen och anslår 1 miljon kronor år 2014 för att genomföra detta.

Kontaktpersoner:

Lena Baastad (S), kommunstyrelsens ordförande,
019-21 40 07, lena.baastad@orebro.se

Lennart Bondeson (KD) ordförande i kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt,
019-21 10 68, lennart.bondeson@orebro.se