Skip to main content

El från solen i Örebro

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2014 09:51 CEST

Örebro kommun kan bli självförsörjande på egen el och mångdubblar nu satsningen på el från solen. De nya mål som antagits av programnämnd Samhällsbyggnad är högt ställda och kan placera kommunen bland de mest ambitiösa i Sverige, när kommunstyrelsen tagit det slutliga beslutet.

– Kommunen ska vara en föregångare i klimatomställningen. Vi har nu antagit som mål att producera 5 miljoner kilowatttimmar solel per år till 2020. Det räcker till hushållsel i ett par tusen lägenheter eller, om man så vill, att köra 600 varv runt jorden i en elbil, säger Björn Sundin (S), ordförande i programnämnd Samhällsbyggnad.

Tidigare i år presenterade kommunen en solkarta över Örebro tätort, där alla husägare enkelt kan ta reda på hur mycket solenergi som kan produceras på det egna hustaket. Med samma karta som utgångspunkt har kommunen gjort mer detaljerade studier av det egna fastighetsbeståndet och pekat ut en rad lönsamma investeringar.

Programnämndens förslag till kommunstyrelsen är att de kommunala bolagen får i uppdrag att förverkliga målet. De förväntas producera 2 miljoner kilowattimmar per år redan till slutet av 2015.

Beslut om målnivåer och uppdrag till de kommunala bolagen går nu vidare från programnämnden för att fastställas i kommunstyrelsen.

– Kostnaden för solceller har sjunkit dramatiskt de senaste åren. Det är idag lönsamt att satsa på en egen anläggning, förutsatt att man har ett lämpligt tak. Men vi har också utvärderat förutsättningarna för markbaserad solelproduktion. Det föreslagna målet motsvarar en park som skulle bli den största i Sverige, berättar Niklas Jakobsson, klimatstrateg vid Enheten för hållbar utveckling på Kommunledningskontoret.

Förhoppningen är att den markbaserade anläggningen kan komma till stånd i samarbete med Kumla kommun, genom det gemensamma utvecklingsbolaget Kumbro. Här ska det också bli möjligt för företag och enskilda örebroare att köpa andelar.

Kommunen vill även göra det lättare för företag och privatpersoner att sätta upp egna solceller. Byggnadsnämnden får därför i uppdrag att upprätta riktlinjer för att underlätta bygglov och se över möjligheten till avgiftsbefrielse i de fall bygglov krävs. Med den solkarta som presenterades i mars kan var och en räkna på de egna förutsättningarna.

Läs mer om solkartan.

Läs rapporten som ligger till grund för beslutet i programnämnden: Främjande av solelproduktion i Örebro kommun.

Kontaktpersoner
Niklas Jakobsson, klimatstrateg vid Kommunledningskontorets enhet för hållbar utveckling
019-21 15 68, niklas.r.jakobsson@orebro.se

Björn Sundin (S), kommunalråd och ordförande i programnämnd Samhällsbyggnad
070-555 41 51, bjorn.sundin@orebro

Örebro kommun - Sveriges Kvalitetskommun 2013