Skip to main content

Företagarna ger Örebro kommun högsta betyget någonsin!

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2019 09:33 CEST

Foto: Roine Magnusson/Scandinav Bildbyrå

Örebro kommun placerar sig högst bland jämförbara större kommuner med mer än 100 000 invånare visar SKLs undersökning ”Öppna jämförelsen i Företagsklimat 2018”. Nöjd Kundindex (NKI) visar att företagens upplevelse av service och myndighetsutövning ligger på det högsta NKI-betyget någonsin med ett värde av 78.

– Det är roligt att se dessa goda resultat! Det bygger förstås på många människors systematiska arbete för att vässa processer i vardagen. Jag vill gärna rikta ett extra tack till de berörda förvaltningarna som jobbar hårt för att erbjuda bra service, säger Ullis Sandberg (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

– Hur vi arbetar för att stärka servicen till och relationen med näringslivet är oerhört viktigt för Örebro kommun. Utan ett starkt näringsliv finns inget fundament att bygga ett bättre Örebro på. Den lokala jobbtillväxten är hög och det är ingen slump, det beror på näringslivets ambitioner och goda lokala förutsättningar. Alla inblandade ska glädjas över det här resultatet, tycker jag, säger Kenneth Nilsson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

De flesta myndighetsområden ligger på mycket goda nivåer, med ett NKI-värde över 70.

Brand, livsmedel och servering och bygglov har alla ökat eller ligger kvar medan Markupplåtelse och miljö och hälsa har tappat något i mätningen.

Det finns fler e-tjänster inom våra olika myndighetsområden för ansökningar, tillstånd och bygglov vilket underlättar för både företagen och handläggningen. Vårt arbete med en växande stad och där vår etableringsprocess ”Örebromodellen” har blivit rikskänd visar att det vi gör ger effekt.

– Örebros näringsliv växer urstarkt och det fina resultatet i NKI-undersökningen visar att vi fortsätter vår resa mot service och bemötande i toppklass. Detta är viktigt för att kunna vara en attraktiv kommun där företag vill fortsätta etablera sig, befintliga kan växa, och nya startas. Extra glädjande är att vårt goda samarbete inom Business Region Örebro ger resultat och gör att regionen som helhet tar kliv fram mot bättre NKI. Vi vill tacka alla företagare som varit med och svarat. De svaren har stor betydelse för vårt fortsatta utvecklingsarbete för att nå ett ännu bättre näringslivsklimat, säger Göran Dahlén, näringslivsdirektör.

Löpande insikt är SKL:s undersökning för att mäta företagens upplevelse av kommunens myndighetsservice. Mätningen sker utifrån verksamheterna brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, serveringstillstånd, miljötillsyn och livsmedelskontroll och genom parametrarna information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Mer om undersökningen på SKL:s webbplats.

Vill ni veta mer om vad vi arbetar med kan ni följa oss på Facebook Örebro kommun Näringsliv.

Kontaktpersoner:

Kenneth Nilsson (S), Kommunstyrelsens ordförande i Örebro
019-21 40 09, kenneth.nilsson@orebro.se

Ullis Sandberg (S), kommunalråd med ansvar för Samhällsbyggnad
019-21 40 04, 070-277 67 57, ullis.sandberg@orebro.se

Göran Dahlén, näringslivsdirektör
019-21 15 60, goran.dahlen@orebro.se