Skip to main content

Framgångsrik arbetsmodell för tillsyn i krogbranschen

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 09:16 CEST

Tillståndsenheten i Örebro kommun har låtit Estimatum konsult göra en uppföljning av arbetsmodellen ”Klarspråk i krogbranschen” som infördes 2007. Krögare, ordningsvakter, polis och tillståndsenhetens alkoholhandläggare upplever modellen som mycket positiv.

Modellens hörnstenar är:

  • ökad krogtillsyn,
  • myndighetsgemensam tillsyn,
  • regelbundna dialogträffar med krögare, ordningsvakter, polis och alkoholhandläggare,
  • utbildning på respektive restaurang med all personal efter krögarens önskemål,
  • tidiga åtgärder och krav på åtgärdsplan vid oordning,
  • utbildning i alkohollagen till samtliga ordningsvakter,
  • alkoholpolicy på varje nöjeskrog.

Ömsesidig respekt

Det övergripande syftet med Estimatums uppföljning var att beskriva vilka erfarenheter olika intressenter hade av arbetsmodellen samt eventuella effekter av modellen. I rapporten skriver man bland annat:

”Det råder ingen tvekan om att de som är berörda upplever modellen som ett framgångskoncept. Styrkan ligger i ambitionen att skapa ett forum där olika intressenter kan samtala och få förståelse för varandras perspektiv. Denna ömsesidiga respekt, som visade sig i flera intervjuer, är det fundament vilket intressenterna kan samlas kring.”

Minskat fylleri på och runt krogarna

– Fylleriet på och kring krogarna i city har minskat med 30 procent sedan vi startade vårt systematiska arbete. Särskilt under 2009 blir det tydligt att fylleriet har minskat. Samverkan med branschen och polisen ger många vinster. Krögare och vakter har ett gemensamt ansvar när det gäller bråk och våld i krogmiljö. Minskat bråk ger en tryggare stad, säger Leif Andersson på tillståndsenheten.

Läs uppföljningens rapport på http://www.orebro.se/8112.html

Kontaktpersoner

Leif Andersson tillståndsenheten 019-21 41 01 leif.t.andersson@orebro.se

Raine Flodman tillståndsenheten 019-21 12 40 raine.flodman@orebro.se