Skip to main content

Isabell Landström blir ny programdirektör för Social välfärd

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 10:25 CET

Isabell Landström blir ny direktör för programområdet Social välfärd inom Örebro kommun från och med 16 april 2011. Isabell arbetar idag som chef för Utredningsavdelningen och som enhetschef för Kundtjänsten.

– Som programdirektör gäller det att vara beredd och möta de demografiska förändringarna som kommer – att balansera servicenivå och skatteintäkter, och att anpassa den sociala välfärdsverksamheten efter förutsättningarna, säger Isabell Landström. Det självklara målet är att behålla, eller förbättra, den omsorg vi erbjuder unga och äldre idag. Jag ser med spänning fram emot mitt nya uppdrag. Det är en stor utmaning och jag kommer aktivt att jobba med medborgarna i fokus, säger Isabell.

Det är många frågor som står i fokus för den blivande programdirektören. Hon nämner samverkan, uppföljning och utveckling som kärnfrågor. Men hon tillägger att frågor som är aktuella och känns viktiga att ta tag i är de som rör utanförskap, segregation och barnfattigdom.

Social välfärd i en spännande utvecklingsfas

– Den sociala välfärden i Örebro kommun är inne i en väldigt spännande utvecklingsfas. Isabell Landström har under en längre tid arbetat med utvecklingsprocesser i kommunen. Hon har även tidigare arbetat med strategiskt jämställdhetsarbete vilket jag ser som en stor tillgång för vårt område. Jag har stora förhoppningar på att hennes erfarenheter kommer vara till nytta i kommunens välfärdsarbete, säger Rasmus Persson (C), ordförande i programnämnd Social välfärd.

Uppdraget som programdirektör innebär framförallt att leda utvecklingen av programområdet. Till stor del sker det i samverkan med olika aktörer, både interna verksamheter men också i nya driftsformer, till exempel resultatenheter och privata aktörer. Det är också viktigt med samverkan över programgränserna för att få ut så sort värde som möjligt för medborgarna med de resurser som finns.

 I en kommentar till beslutet om att utse Isabell Landström till ny programdirektör för Social välfärd säger kommundirektör Staffan Isling:

– I och med tillsättningen av Isabell har vi nu alla programdirektörer på plats. Med henne får vi en ledningskraft som kan utveckla det sociala arbetet i Örebro kommun. Isabells förmåga att driva komplexa frågeställningar inom hela kommunen och hennes personliga fallenhet att arbeta upp starka nätverk gör att hon har bra förutsättningar att lyckas i det utmanande och utvecklande uppdraget som programdirektör för Social välfärd.

Kontakptersoner:

Staffan Isling, kommundirektör, 019-21 41 11,  staffan.isling@orebro.se

Carola Lilja, personalchef, 019-21 11 82, 070-238 11 82, carola.lilja@orebro.se