Skip to main content

Karolina Samuelsson ny personaldirektör i Örebro kommun

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 15:05 CET

Karolina Samuelsson blir ny personaldirektör i Örebro kommun. Hon börjar den 15 januari 2012. Karolina kommer närmast från en tjänst som personalchef inom Pro Aros, en del av Västerås stad.

Karolina Samuelsson tillträder tjänsten som personaldirektör den 15 januari 2012.
Med Karolina får vi en energisk personaldirektör som tydligt kommer lyfta in personalfrågorna i ledningsarbetet, säger Staffan Isling, kommundirektör.
Karolina Samuelsson bor och arbetar i Västerås. Hon har en bakgrund som personalvetare och erfarenhet av personalfrågor i ledande ställning inom både Pro Aros (Västerås stad) och privata företag, bl.a. Telia Sonera. Arbetet inom kommunen ligger henne varmt om hjärtat:  
Kommunen har stor betydelse i människors liv och då är det extra viktigt att man arbetar effektivt och kvalitetssäkrat. Det är roligt att jobba i den världen och särskilt att få arbeta med personalfrågor. Då kan man verkligen göra skillnad.

Personaldirektör för strategiskt fokus
Personaldirektör är en ny befattning som ska ha det övergripande ansvaret för arbetet med personalfrågor inom kommunen.
Tanken är att lyfta frågorna ett snäpp och fokusera på det strategiska arbetet som till exempel kompetensförsörjning och lönepolitik och även att tydligare föra en diskussion kring dessa frågor med våra förtroendevalda, säger Staffan Isling.
I uppdraget ingår att driva det personalstrategiska arbetet som helhet inom den kommunala organisationen, men också att arbeta utåtriktat och se samverkansmöjligheter i övriga samhället.

Kontaktpersoner
Staffan Isling, kommundirektör, staffan.isling@orebro.se, 019-21 41 11
Karolina Samuelsson, karolinasamuelsson69@gmail.com, 076-569 19 31