Skip to main content

Kraftfull förbättring av ledning och styrning i Örebro kommun

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2013 13:00 CET

SKL, Sveriges kommuner och landsting, gör återkommande mätningar om hur kommuners styrning och ledning fungerar. Örebro kommun går från ett bra resultat 2010 till ett ännu bättre resultat 2012 i den så kallade Kommunkompassen. Glädjande nog ligger Örebro nu i toppskiktet bland de kommuner som deltagit i undersökningen.

Örebro kommun förbättrar bland annat både den politiska styrningen, det interna kvalitetsarbetet och brukarorienteringen. ”Örebro arbetar här enligt en tydlig struktur och kan vara ett gott exempel för andra kommuner”, skriver SKL om kvalitetsarbetet i Örebro kommun.

Tydligare styr- och ledningssystem
Resultatet av undersökningen visar att det är inom området ”Politisk styrning och kontroll” som den största förbättringen skett sedan den förra mätningen 2010. Den främsta orsaken till detta är ett tydligare styr- och ledningssystem i Övergripande strategier och budget (ÖSB). Styrmodellen utgår från kommunens vision som sedan utvecklas i fyra strategiska områden med mätbara mål.

– En av de första saker som den nya kommunledningen tog tag i efter valet, var att skapa ordning och reda i kommunens styrning. Vi bestämde oss för att jobba med fyra områden, som vår politik skulle ta sin utgångspunkt i. En hållbar utveckling av Örebro, ökad egenmakt för våra medborgare, en bra
stad för barn att bo i samt en trygg välfärd blev de strategier vi alltid utgår ifrån. Det har varit till stor nytta både för oss politiker och den kommunala styrningen att få ordning och reda i vad vi ska åstadkomma, säger Lena Baastad, kommunstyrelsens ordförande (S).

Bättre strategiskt kvalitetsarbete
Den strategiska verksamhetsutvecklingen har också fått högre poäng. Kommunens syn på kvalitetsarbetet kan sammanfattas i tre delar: en enklare vardag för privatpersoner och företag, en öppnare och smartare förvaltning som stöder innovation och delaktighet samt effektivitet i verksamheten. Sammanställningen är föredömligt enkel och kan vara en inspiration för många
kommuner enligt SKL.

– Vi i Örebro kommun har under de senaste åren bedrivit ett målmedvetet utvecklingsarbete. Tillsammans med den politiska ledningen har vi fått ett nytt styrsystem på plats som både innehåller tydliga mål, uppdrag och vilket resultat som förväntas. Den resa vi gör för att göra kommunen bättre för medborgarna är ibland jobbig och krävande, men samtidigt rolig och stimulerande, säger Staffan Isling, kommundirektör.

God tillgänglighet och brukarorientering
Redan vid den förra mätningen hade Örebro kommun bra poäng inom det här området. Nu har det blivit ännu bättre. En av anledningarna till detta är brukarnas ökade möjligheter att göra val och även välja andra utförare än kommunen, inom till exempel hemtjänst och skola.

Servicegarantier och ett system för klagomål och synpunkter är andra viktiga förbättringar. Som ett resultat av klagomålshanteringen finns nu till exempel ”Snödagboken” på kommunens webbplats, där medborgare kan få information runt snöröjning.

En kommuns inre liv viktigt
Arbetet med att förenkla, förnya och förbättra kommunens tjänster och erbjuda service på lika villkor är ett långsiktigt och ständigt pågående arbete. Kommunkompassens mätning visar att Örebro kommun är på rätt väg, men att det finns mycket kvar att göra.

– Det går inte att skapa nya jobb och erbjuda god välfärd om inte kommunens inre liv fungerar bra. Politik och styrningen av en kommun får inte bara vara stora ord, det krävs fotarbete också. SKL:s mätning visar på att det fotarbetet fungerar bra i Örebro kommun. Det förtjänar alla medarbetare ett stort tack för, avslutar Lena Baastad.

Sammanställning
Här kan du se Örebro kommuns resultat i de två senaste undersökningarna. Maxpoäng i varje kategori är 100.

1. Offentlighet och demokrati: 68 (2012), 52 (2010)
2. Tillgänglighet och brukarorientering: 85 (2012), 80 (2010)
3. Politisk styrning och kontroll: 86 (2012), 66 (2010)
4. Ledarskap, ansvar och delegation: 74 (2012), 59 (2010)
5. Resultat och effektivitet: 70 (2012), 51 (2010)
6. Kommunen som arbetsgivare personalpolitik: 74 (2012), 71 (2010)
7. Verksamhetsutveckling: 71 (2012), 55 (2010)
8. Kommun som samhällsbyggare: 87 (2012), 82 (2010)
TOTALT: 615 (2012), 515 (2010)

Analys av Örebro kommun
Läs hela analysen av Örebro kommun 2012 på SKL:s webbplats.  

Mer information om Kommunkompassen finns på SKL:s webbplats. Där kan du också se andra kommuners resultat och göra jämförelser. 

Kontaktpersoner
Lena Baastad, kommunstyrelsens ordförande (S)
019-21 40 07, lena.baastad@orebro.se

Staffan Isling, kommundirektör
019-21 41 11, staffan.isling@orebro.se

Catharina Centerfjäll, kvalitetsdirektör
019-21 47 88, catharina.centerfjall@orebro.se