Skip to main content

Lex Sarah-anmälan om allvarliga missförhållanden på Ädelgården

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2014 08:30 CEST

Örebro kommun gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Sarah som avser risk för allvarligt missförhållande på Ädelgården i Örebro kommun.

Anmälan grundar sig i att personalen i augusti 2014 lämnat de tre avdelningarna obemannade, trots att man varit och är medveten om att det inte är tillåtet. Konsekvenserna när de boende lämnas utan tillsyn är att det blir otryggt och omöjligt för de boende att påkalla hjälp.

Totalt berör det sex anställda. Bristerna är dessutom en upprepning av de som förekommer i en lex Sarah-anmälan från våren 2014.

En utredning, en händelseanalys och en riskanalys är genomförda. Slutsatsen är att personalen brustit i sitt individuella ansvar och grovt åsidosatt sina åligganden. Eftersom samma personer som var föremål för den tidigare lex Sarah-anmälan är inblandade i den nya händelsen kommer Örebro kommun att vidta arbetsrättsliga åtgärder. En förhandling med den fackliga organisationen är inledd.

För mer information:
Tommy Henningsson, förvaltningschef Vård och omsorg, 019-21 42 22 tommy.henningsson@orebro.se
 

Örebro kommun - Sveriges Kvalitetskommun 2013