Skip to main content

Naturbruksprogrammet med inriktning skog startar som planerat på Kvinnerstagymnasiet

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2016 15:05 CEST

Fotograf Tommy Andersson.

Naturbruksprogrammet med inriktning skog startar som planerat till hösten på Kvinnerstagymnasiet i Örebro. Utbildningen har varit nedläggningshotad på grund av sviktande elevunderlag, men nu är det klart att antalet elever räcker för att utbildningen ska starta höstterminen 2016.

– Jag är glad och lättad idag att skogsinriktningen på naturbruksprogrammet kan fortsätta för branschen behöver välutbildad arbetskraft, säger Gymnasienämndens ordförande Per-Åke Sörman (c).

I dagsläget är sju elever antagna till inriktningen skog, men förvaltningens bedömning är att antalet kommer att öka ytterligare när eleverna fått sina slutbetyg den 10 juni. Därför har Gymnasienämnden fattat beslut om att starta programmet med inriktning skog till hösten.

– Genom att starta utbildningen ger Gymnasienämnden och förvaltningen Kvinnerstagymnasiet chansen att marknadsföra programmet och inriktningen ordentligt inför läsåret 2017–2018. Rekrytering av ny rektor pågår också och hen kommer att få ett tydligt utvecklingsuppdrag då vi anser att Kvinnerstasgymnasiet och de utbildningar som skolan erbjuder är viktiga för Örebro och länet, säger Anders Duvkär, utbildnings- och arbetsmarknadschef på Örebro kommun.

Kontakt

Anders Duvkär, Utbildnings- och arbetsmarknadschef, Örebro kommun
076-5515772, anders.duvkar@orebro.se

Per-Åke Åke Sörman (c), ordförande i Gymnasienämnden, Örebro kommun
076- 551 11 06, per-ake.sorman@orebro.se

Örebro kommun – Miljöbästa kommun 2015