Skip to main content

Ny gång- och cykeltunnel byggs under Hedgatan

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2017 09:00 CET

För att skapa en säkrare väg för cyklister och fotgängare mellan Eurostop och Citygross startar Örebro kommun nu bygget av en gång- och cykeltunnel under Hedgatan. Under arbetet stängs Hedgatan av och trafiken leds på en tillfällig väg förbi arbetsområdet.

För att skapa en säkrare väg för cyklister och fotgängare mellan Eurostop och Citygross startar Örebro kommun nu bygget av en gång- och cykeltunnel under Hedgatan. Tunneln blir en direkt förlängning av gång- och cykelvägen på västra sidan och ansluter till parkeringen på östra sidan.

Vi bygger även en ny busshållplats på Hedgatan i norrgående riktning, vid Eurostop. Både busshållplatsen och den nya gång- och cykeltunneln kommer att vara tillgänglighetsanpassad.

För att få plats med den nya busshållplatsen byggs avfarten från E18/E20 om. Anslutningen till Hedgatan flyttas ca 25 meter söderut.

Under arbetet stängs Hedgatan av och trafiken leds på en tillfällig väg förbi arbetsområdet. Den befintliga busshållplatsen vid Citygross flyttas temporärt för att göra plats för den tillfälliga förbifarten.

Arbetet inleds under februari och den nya gång- och cykeltunneln beräknas stå klar i november 2017.

Aktuell information finns på www.orebro.se/gata.


Kontakt

Anders Morsten, projektledare, Tekniska förvaltningen
019-21 65 76, 076-496 81 31, anders.morsten@orebro.se

Bo Davidsson, stadsingenjör, Stadsbyggnad
019-21 13 04, bo.davidsson@orebro.se