Skip to main content

Örebro kommun sparar vatten

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2017 08:00 CET

Foto: Scandinav bildbyrå/Jörgen Wiklund

Sedan Örebro kommun i början av december uppmanade till att spara vatten har vi arbetat intensivt för att även påverka vår egen förbrukning. En följd av det är att vi till exempel inte kommer att spola några isbanor med dricksvatten nu i vinter.

Då vattennivåerna är låga efter den torra sommaren och hösten, behöver vi alla hjälpas åt att spara vatten – även verksamheterna inom Örebro kommun. Vi har nu vidtagit flera åtgärder för att minska vår egen förbrukning av dricksvatten.

– Alla förvaltningar har fått i uppdrag av kommundirektör Anne Andersson att bidra till att spara vatten, berättar Hanna Dufva, förvaltningschef för Tekniska förvaltningen. Vilka åtgärder som vi kan genomföra varierar beroende på verksamhet, men alla har i uppdrag att bidra till en låg vattenförbrukning och undersöka vad man kan göra på kort och lång sikt för att ytterligare sänka förbrukningen.

Ingen isbana på Järntorget i vinter
En följd av sparuppmaningen är att Tekniska förvaltningen inte spolar några isbanor med dricksvatten i vinter. Det innebär att det till exempel inte blir någon isbana på Järntorget.

– Vi undersöker alternativ till att spola isbanor med dricksvatten. Vi uppmanar också andra aktörer att inte använda dricksvatten till att spola banor nu i vinter. Kontakta gärna vår VA-verksamhet för en diskussion kring alternativ till att använda just dricksvatten, säger Hanna Dufva.

Vill man åka skridskor hänvisar vi till Behrn Arena, Trängens IP och när vädret tillåter även Rynningeviken. Mer information om isbanor som Örebro kommun ansvarar för.

Alla verksamheter ses över
Exempel på andra åtgärder för att spara vatten inom Örebro kommuns verksamheter:

  • Genom affischer uppmanar vi personal, besökare, kunder, leverantörer, med flera att minska på vattenanvändningen, till exempel på våra kontor, i badhusen, på bibliotek, vård- och stödboenden med mera.
  • Städrutiner i olika verksamheter har anpassats för att minska vattenanvändningen.
  • Rutiner för diskning med mera som förbrukar mycket vatten, till exempel inom kostverksamheten, har förbättrats.
  • Vi byter inte vattnet i Alnängsbadet, vilket vi annars hade gjort vid den här tiden.
  • Vi har en dialog med elitföreningar kring möjligheten att minska bevattningen av fotbollsplaner i vår.
  • Vi kommer att minska antal spolningar av rinkarna i Behrn arena och slutar tömma vattentanken på ismaskinen kvällstid.

Alla kan bidra
Vi kan alla hjälpas åt att spara vatten. Spartips och en affisch som du kan använda om du vill hjälpa till att sprida uppmaningen finns på orebro.se/dricksvatten

Kontaktperson
Hanna Dufva, förvaltningschef Tekniska förvaltningen
hanna.dufva@orebro.se

019-21 15 50