Skip to main content

Pressinbjudan: Omvårdnadshjälpmedel, en unik 20-åring!

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2015 09:20 CET

Örebro kommun har under 20 år utvecklat en nationellt helt unik organisation för att förse kommunens invånare med omvårdnadshjälpmedel. Varmt välkomna till öppet hus 13 mars.

Omvårdnadshjälpmedel underlättar i vården av människor med olika funktionsnedsättningar. Dessa hjälpmedel förbättrar livskvalitén för vårdtagaren och möjliggör en god arbetsmiljö för vårdaren.

Tack vare kommungemensamma hjälpmedelsinköp, effektiv återanvändning och framgångsrikt samarbete med Praktikcentrum kan vi erbjuda individuellt anpassade hjälpmedel och snabb leverans. På enheten utbildas dessutom all omvårdnadspersonal, även anställda i privata vårdföretag, i hantering av hjälpmedlen.

Öppet hus, fredag 13 mars
Enheten för omvårdnadshjälpmedel och Programområde social välfärd hälsar media välkomna till öppet hus.

Program:

Kl. 8 – 16, Argongatan 39
Kom när du vill under dagen! Vi bjuder på förmiddagskaffe, enkel lunch eller eftermiddagsfika med tårta.

Hjälpmedel och deras historia
Kl. 10 – 11 och 13.30 – 14.30 Föreläsning av Inga Blomstrand, medicinskt ansvarig för rehabilitering.

Träffa oss som arbetar med omvårdnadshjälpmedel
Flödet av hjälpmedel är 22 000 insatser årligen till och från privatpersoner. I våra lokaler på Argongatan finns lagret för våra 2 500 sängar, 1 000 lyftar och övriga hjälpmedel.

Testa dina kunskaper. Gå tipspromenad bland hjälpmedlen.

Förflyttningsinstruktörerna kommer att informera på fasta tider kl. 9, 10, 13 och 14.

 

Kontakt

Inga Blomstrand
Medicinskt ansvarig för rehabilitering
019 – 21 46 48, inga.blomstrand@orebro.se
Programområde social välfärd, Örebro kommun

Örebro kommun - Sveriges Kvalitetskommun 2013