Skip to main content

Samarbete inom logistik stärker Örebroregionen

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 14:12 CET

Örebro kommuns arbete med att profilera Örebroregionen som en bra plats för etableringar och samarbete med övriga kommuner i närområdet stärker regionen och ökar dess konkurrenskraft. Som ett resultat av arbetet har Örebroregionen, av tidningen Intelligent Logistik, utsetts till tredje bästa plats för etablering av verksamheter inom logistik.

Örebro kommun arbetar aktivt med att stärka och profilera Örebroregionen som en bra plats för etableringar. För att öka Örebroregionens attraktionskraft inom logistikområdet arbetar Örebro kommun bland annat med att öka och utveckla samarbetet mellan kommunerna i regionen men även över länsgränserna.

– Näringslivet tittar inte på kommungränserna, företagen utgår från sin nuvarande eller framtida marknad, säger Mats Helgesson, etableringsansvarig på Örebro kommuns Näringslivskontor. Därför har vi valt att mer och mer utgå från regionen för att bli ett bättre stöd till företag som är intresserade av att etablera sig här.

Örebroregionen på tredje plats
För sjunde året i rad publicerar tidningen Intelligent Logistik en lista över Sveriges bästa logistiklägen där Örebroregionen kommer på en glädjande tredje plats.

Örebro kommun har, förutom samverkan med övriga kommuner i regionen, under flera år aktivt sökt upp företag i logistikbranschen för att berätta vad vår region kan erbjuda, detaljplanelagt stora områden för logistikverksamhet, tillgodosett kompetensförsörjningen genom utbildningar inom området, bildat nätverk för företag i branschen med mera.

– Här ser vi resultatet av vårt arbete, säger Lasse Ekevärn, Näringslivschef på Örebro kommun. Örebroregionens framgångar kan bland annat förklaras av det väl fungerande och proaktiva regionala arbetet kring just logistikfrågor.

För mer information

Lasse Ekevärn, Näringlivschef, 019-21 40 47, 070-321 88 31

Mats Helgesson, etableringsansvarig, 019-21 26 15, 070-325 08 10