Skip to main content

Vatten från Vättern – Örebro kommun går vidare med utredningen

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2011 14:07 CET

Idag har Tekniska nämnden fattat beslut om att fortsätta utreda Vättern som ny råvattentäkt för den framtida vattenförsörjningen i Örebro. Kommunen har gjort en förstudie som pekar ut två huvudalternativ; vattenförsörjning från Vättern med ledningssystem och nytt vattenverk eller vattenförsörjning från Vättern med tunnel och nytt eller bibehållet vattenverk.

Örebro saknar idag alternativ i vattenförsörjningen och det finns tydliga risker med enbart en råvattentäkt, som idag är Svartån.

– Att ha dricksvatten av god vattenkvalité är en av de viktigaste framtidsfrågorna för kommunen. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och därför är projektet med Vätternvatten så angeläget, säger Charlotte Edberger Jangdin, vice ordf. Tekniska nämnden.

Många intresserade
Projektet om att utreda möjligheten att få dricksvatten från Vättern startade 2008 och leds av länsstyrelsen i Örebro län. Sju av länets kommuner ingår i projektet och även kommunerna i västra Mälardalen har visat intresse för Vätternvatten, om planerna förverkligas. Det finns olika sätt att transportera vattnet, antingen i rör i mark eller i borrad tunnel. I förstudien har vi rett ut många olika frågor, bland annat om Vättern klarar att förse så många kommuner med vatten. Hittills har svaren varit positiva och förstudien visar att det bör finnas goda förutsättningar för att vi ska kunna hämta vatten i Vättern.

– Målet är förstås att få en långsiktig och säker helhetslösning för den kommunala vattenförsörjningen. Vättern är en unik sjö med unik vattenkvalité och det gör det mycket intressant att använda till dricksvatten, säger Lars Ferbe, enhetschef på Vattenverket.

Jämför kostnader
Byggkostnaden är beroende på val av alternativ och beräknas till 1-3 miljarder. Nämnden beslutade också att göra en kostnadsjämförelse mellan Vätternalternativet och Mogetorpsalternativet. Mogetorpsalternativet innebär att vi skulle ta råvatten från Järleån som sedan skulle infiltreras i Mogetorpsåsen. Vi har redan gjort en del fysiska undersökningar där men de har lagts på is i väntan på utredningen om Vätternalternativet.

– Om vi ska ta vårt dricksvatten från Vättern är det en av Örebros allra största och viktigaste framtidsinvesteringar. Det är viktigt att få bra beslutsunderlag om alternativ och kostnader. I och med det här beslutet om fördjupad utredning tar vi nästa steg i att få ett bra och säkert dricksvatten i Örebro, säger Ulrika Sandberg, ordf. Tekniska nämnden.

 

För mer information
Lars Ferbe, enhetschef Vattenverket, 070-517 66 58
Ulrika Sandberg, ordförande Tekniska nämnden, 0730-68 35 00
Charlotte Edberger Jangdin, första vice ordförande Tekniska nämnden, 070-603 32 65