Skip to main content

4,2 miljoner till forskning om kopplingen mellan utbildning och politisk makt

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2009 09:49 CET

Forskningsprojektet Utbildningsvägar till makten, som är ett samarbete mellan Örebro universitet och Linköpings universitet, har fått 4,2 miljoner från Vetenskapsrådet för att undersöka vilken betydelse utbildning och folkbildning har för att nå politisk framgång i Sverige.

I vissa länder, till exempel Storbritannien och Frankrike, finns det en tydlig koppling mellan den politiska eliten och vissa elitinstitutioner i utbildningssystemet. Även svenska makthavare har generellt högre utbildning än befolkningen, men högskoleutbildning har inte varit en nödvändighet för en framgångsrik politisk karriär.

Charlotte Fridolfsson, forskare i statskunskap vid Örebro universitet och Henrik Nordvall forskare i pedagogik vid Linköpings universitet ska ingående undersöka svenska politikers bildningsvägar. De ska studera svenska utbildnings- och folkbildningssektorn ur ett makt- och demokratiperspektiv.

– Även om det finns tecken på att Sverige utgör ett avvikande fall när det gäller vilken roll utbildning spelar för en politisk karriär så är det inte kartlagt. Vi vet inte exakt hur det förhåller sig. Därmed uppstår lätt ett mytiskt skimmer kring den svenska folkbildnings- och folkrörelsebaserade demokratin, som riskerar att osynliggöra utestängningsmönster, säger Charlotte Fridolfsson.

Vilken betydelse har genus, klass, ålder och etnicitet? Vilka regionala skillnader finns det? Vilka skillnader finns det mellan och inom olika partier? Hur ser den politiska eliten på bildning och utbildning? Resultaten ska jämföras med den internationella forskning som finns om politiska eliter.

För mer information kontakta: Charlotte Fridolfsson: 073-6892202

Länk till pressmeddelande och pressbild på Örebro universitets hemsida: http://www.oru.se/templates/oruExtNormal____60462.aspx