Pressmeddelanden Visa alla 41 träffar

Lita på lärarnas omdöme

Lita på lärarnas omdöme

Pressmeddelanden   •   2015-03-10 13:03 CET

Lärare anklagas för att inte kunna sätta riktiga betyg – att det är ett lotteri. Forskning, som undersökt nationella prov i svenska, visar att lärarna är eniga kring vad som är bättre och sämre men olika hårda i sin betygsättning. Lösningen är att låta fler lärare bedöma samma skrivprov. Det skriver Örebroforskarna Eric Borgström och Per Ledin i tidskriften Språk och stil.

Media-no-image

Inget stöd för tidiga betyg i internationell forskning

Pressmeddelanden   •   2015-01-28 10:52 CET

Det finns inget stöd för att tidiga betyg ger bättre studieresultat. Det verkar tvärtom vara så att låga betyg kan påverka elevers självbild och leda till att svagare elever fastnar i en negativ spiral som är svår att bryta. Det visar en stor forskningsöversikt som Örebroprofessorn Christian Lundahl har tagit fram på uppdrag av Vetenskapsrådet.

Media-no-image

Idrottslärare rädda för att röra eleverna

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 14:16 CET

Övergrepp mot barn inom kyrkor, skolor och idrottsklubbar har skapat en debatt som i sin tur har gjort lärare rädda för att röra sina elever. Örebroforskaren Marie Öhman har fått ytterligare 900 000 kronor från Centrum för idrottsforskning för att fortsätta sin forskning om hur idrottslärarnas rädsla påverkar undervisningen och eleverna.

Studerar läraryrkets förvandling

Studerar läraryrkets förvandling

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 13:46 CEST

Hur har olika reformer styrt lärarnas professionella praktik och hur har själva kärnan i läraryrket påverkats av detta? Det ska en grupp forskare under ledning av professor Hans Hasselblad vid Örebro universitets Handelshögskola undersöka. De har nu fått 5,1 miljoner kronor från Riksbankens jubileumsfond till projektet, som löper över tre år.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.