Pressmeddelanden Visa alla 35 träffar

Rättvisa lärare motverkar politiskt missnöje

Rättvisa lärare motverkar politiskt missnöje

Pressmeddelanden   •   2014-06-10 10:56 CEST

Ungdomar, som upplever att de blir rättvist behandlade av sina lärare, får ett högre förtroende för de politiska institutionerna. Det är inte innehållet i undervisningen utan relationen mellan lärare och elever som är avgörande. Örebroforskaren Ali Abdelzadeh har undersökt vad som orsakar och motverkar politiskt missnöje bland ungdomar i sin doktorsavhandling.

Bidrar till digital strategi i skolan

Bidrar till digital strategi i skolan

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 12:42 CEST

Den svenska skolan står i centrum för den politiska debatten med nya utspel snart sagt varje dag. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har skapat ett nationellt forum för digitaliseringen i skolan och där finns professor Åke Grönlund vid Örebro universitet med. Hans förhoppning är att forskningsresultat ska få större utrymme i arbetet med att forma skolan.

Datorerna utmanar skrivandet

Datorerna utmanar skrivandet

Pressmeddelanden   •   2014-03-11 12:25 CET

Datorernas intåg i klassrummen och i gymnasieskolornas svenskundervisning har medfört stora förändringar. Det är inte bara fråga om att överge papper och penna och ersätta det med dator och skärm. Man kan tala om en helt ny digital skrivprocess när eleverna använder datorn som ett redskap för skrivandet där också sociala mediers ständiga närvaro i hög grad påverkar elevernas arbete.

Dags för fler lärare söka forskarutbildning

Dags för fler lärare söka forskarutbildning

Pressmeddelanden   •   2014-01-30 10:52 CET

Chansen att utbilda sig när man också kan relatera till många års yrkeserfarenhet är det som Magnus Brolin och Björn Tolgfors gemensamt lyfter fram när de berättar om sina erfarenheter av den forskarutbildning för lärare, som nu är inne på sista terminen. Samtidigt har regeringen via Vetenskapsrådet anslagit nya pengar till en fortsättning, som det nu är dags att söka till.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.