Pressmeddelanden Visa alla 39 träffar

Media-no-image

Idrottslärare rädda för att röra eleverna

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 14:16 CET

Övergrepp mot barn inom kyrkor, skolor och idrottsklubbar har skapat en debatt som i sin tur har gjort lärare rädda för att röra sina elever. Örebroforskaren Marie Öhman har fått ytterligare 900 000 kronor från Centrum för idrottsforskning för att fortsätta sin forskning om hur idrottslärarnas rädsla påverkar undervisningen och eleverna.

Studerar läraryrkets förvandling

Studerar läraryrkets förvandling

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 13:46 CEST

Hur har olika reformer styrt lärarnas professionella praktik och hur har själva kärnan i läraryrket påverkats av detta? Det ska en grupp forskare under ledning av professor Hans Hasselblad vid Örebro universitets Handelshögskola undersöka. De har nu fått 5,1 miljoner kronor från Riksbankens jubileumsfond till projektet, som löper över tre år.

Delaktighet viktig för unga i skolan

Delaktighet viktig för unga i skolan

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 09:14 CEST

Att bli sedd, lyssnad till och uppskattad som en som bidrar till gemenskapen är viktiga faktorer i ungdomars upplevelse av delaktighet i skolan, men också att välja att inte vara delaktig. Det visar Jeanette Åkerströms doktorsavhandling i socialt arbete vid Örebro universitet ”Participation is everything” – Young people´s voicec on participation in school life.

Utveckling av samarbete mellan akademi och skola

Utveckling av samarbete mellan akademi och skola

Pressmeddelanden   •   2014-10-07 08:27 CEST

– Jag hoppas att min avhandling ska vara till nytta för det fortsatta arbetet med samverkan mellan lärosäten och skola, både för skolan krav att verka med stöd av vetenskap och beprövad erfarenhet som för lärosätets uppdrag att samverka, forska och utbilda. Det säger Lena Öijen, i sin doktorsavhandling Samverkan lärosäte – skola. En studie av Regionalt utvecklingscentrum som samarbetspart.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.