Pressmeddelanden Visa alla 60 träffar

Hård konkurrens om platser på Linje 14 Summer College

Hård konkurrens om platser på Linje 14 Summer College

Pressmeddelanden   •   2014-07-02 12:29 CEST

Nuradin Mohamed Ali, Maria Gallo och Lwam Tekle Zerabruk är tre av 27 ungdomar som slutat nionde klass och nu fått möjligheten att prova på att studera vid Örebro universitet. Under tre veckor diskuterar ungdomar som deltar i Linje 14 Summer College begreppet demokrati och hur de kan vara med och påverka såväl sin egen framtid som det omgivande samhället.

Rättvisa lärare motverkar politiskt missnöje

Rättvisa lärare motverkar politiskt missnöje

Pressmeddelanden   •   2014-06-10 10:56 CEST

Ungdomar, som upplever att de blir rättvist behandlade av sina lärare, får ett högre förtroende för de politiska institutionerna. Det är inte innehållet i undervisningen utan relationen mellan lärare och elever som är avgörande. Örebroforskaren Ali Abdelzadeh har undersökt vad som orsakar och motverkar politiskt missnöje bland ungdomar i sin doktorsavhandling.

Media-no-image

Lärarutbildningen fick ja till försök med övningsskolor

Pressmeddelanden   •   2014-05-12 15:54 CEST

Lärarutbildningen vid Örebro universitet kommer att vara med i regeringens femåriga försök med övningsskolor. Fullt utbyggt innebär det att 865 Örebrostudenter kommer att göra sin verksamhetsförlagda del av lärarutbildningen på en övningsskola eller övningsförskola.

Bidrar till digital strategi i skolan

Bidrar till digital strategi i skolan

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 12:42 CEST

Den svenska skolan står i centrum för den politiska debatten med nya utspel snart sagt varje dag. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har skapat ett nationellt forum för digitaliseringen i skolan och där finns professor Åke Grönlund vid Örebro universitet med. Hans förhoppning är att forskningsresultat ska få större utrymme i arbetet med att forma skolan.

Nyheter 2 träffar

Musik – inte bara fint och bra

Musik – inte bara fint och bra

Nyheter   •   2012-09-28 14:00 CEST

Musik kan användas för att hantera olika känslor och sinnesstämningar, men i samtal om musik synliggörs också normer och sociala konventioner som är giltiga för samhället i stort. Det menar Annika Danielsson, som i sin doktorsavhandling Musik oss emellan, utforskat förhållandet mellan identitet och ungdomars musikanvändning.

Örebro universitet: Åtta av tio nybörjarstudenter är inflyttade

Örebro universitet: Åtta av tio nybörjarstudenter är inflyttade

Nyheter   •   2012-09-03 15:05 CEST

I dag påbörjar cirka 3 000 nya studenter sin utbildning vid Örebro universitet. Av dem är närmare åtta av tio inflyttade från andra delar av landet. Samtidigt har antalet sökande till universitetets program nära nog fördubblats på fyra år. En medveten satsning på de professionsinriktade programmen är en förklaring till utvecklingen.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.