Pressmeddelanden Visa alla 57 träffar

Bidrar till digital strategi i skolan

Bidrar till digital strategi i skolan

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 12:42 CEST

Den svenska skolan står i centrum för den politiska debatten med nya utspel snart sagt varje dag. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har skapat ett nationellt forum för digitaliseringen i skolan och där finns professor Åke Grönlund vid Örebro universitet med. Hans förhoppning är att forskningsresultat ska få större utrymme i arbetet med att forma skolan.

Ny teknik i skolan ger resultat

Ny teknik i skolan ger resultat

Pressmeddelanden   •   2014-03-21 08:19 CET

Datorn är ingen silverkula som kan lösa alla problem men när skolor använder teknik på rätt sätt ger det resultat. Det skriver professor Åke Grönlund i sin nya bok Att förändra skolan med teknik. Utifrån sin forskning visar han att nyckeln till framgång finns i ledarskapet.

En dator per elev inte alltid den bästa lösningen

En dator per elev inte alltid den bästa lösningen

Pressmeddelanden   •   2014-03-13 09:40 CET

Idag presenterar Digitaliseringskommissionen sin senaste rapport för it-minister Anna-Karin Hatt i samband med ett seminarium på Södertörns högskola. Fokus ligger på it i skolan och Åke Grönlund, professor i informatik vid Örebro universitet, medverkar för att berätta om forskning kring satsningen på en dator per elev. Den har visat att ledarskapet på kommunnivå är den viktigaste framgångsfaktorn.

Datorerna utmanar skrivandet

Datorerna utmanar skrivandet

Pressmeddelanden   •   2014-03-11 12:25 CET

Datorernas intåg i klassrummen och i gymnasieskolornas svenskundervisning har medfört stora förändringar. Det är inte bara fråga om att överge papper och penna och ersätta det med dator och skärm. Man kan tala om en helt ny digital skrivprocess när eleverna använder datorn som ett redskap för skrivandet där också sociala mediers ständiga närvaro i hög grad påverkar elevernas arbete.

Nyheter 2 träffar

Musik – inte bara fint och bra

Musik – inte bara fint och bra

Nyheter   •   2012-09-28 14:00 CEST

Musik kan användas för att hantera olika känslor och sinnesstämningar, men i samtal om musik synliggörs också normer och sociala konventioner som är giltiga för samhället i stort. Det menar Annika Danielsson, som i sin doktorsavhandling Musik oss emellan, utforskat förhållandet mellan identitet och ungdomars musikanvändning.

Örebro universitet: Åtta av tio nybörjarstudenter är inflyttade

Örebro universitet: Åtta av tio nybörjarstudenter är inflyttade

Nyheter   •   2012-09-03 15:05 CEST

I dag påbörjar cirka 3 000 nya studenter sin utbildning vid Örebro universitet. Av dem är närmare åtta av tio inflyttade från andra delar av landet. Samtidigt har antalet sökande till universitetets program nära nog fördubblats på fyra år. En medveten satsning på de professionsinriktade programmen är en förklaring till utvecklingen.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.