Pressmeddelanden Visa alla 63 träffar

Delaktighet viktig för unga i skolan

Delaktighet viktig för unga i skolan

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 09:14 CEST

Att bli sedd, lyssnad till och uppskattad som en som bidrar till gemenskapen är viktiga faktorer i ungdomars upplevelse av delaktighet i skolan, men också att välja att inte vara delaktig. Det visar Jeanette Åkerströms doktorsavhandling i socialt arbete vid Örebro universitet ”Participation is everything” – Young people´s voicec on participation in school life.

Utveckling av samarbete mellan akademi och skola

Utveckling av samarbete mellan akademi och skola

Pressmeddelanden   •   2014-10-07 08:27 CEST

– Jag hoppas att min avhandling ska vara till nytta för det fortsatta arbetet med samverkan mellan lärosäten och skola, både för skolan krav att verka med stöd av vetenskap och beprövad erfarenhet som för lärosätets uppdrag att samverka, forska och utbilda. Det säger Lena Öijen, i sin doktorsavhandling Samverkan lärosäte – skola. En studie av Regionalt utvecklingscentrum som samarbetspart.

Demokratipraktik för att väcka politiskt engagemang

Demokratipraktik för att väcka politiskt engagemang

Pressmeddelanden   •   2014-10-02 12:11 CEST

Politisk självtilltro, det vill säga att ungdomar tror att de har förmågan att förändra och göra skillnad i samhället, kan vara avgörande för om de utvecklar ett samhällsengagemang eller inte. Här spelar skolan en viktig roll och Sofia Sohl, forskare i statskunskap vid Örebro universitet, föreslår en demokratipraktik för att alla elever ska få prova på politik.

Hård konkurrens om platser på Linje 14 Summer College

Hård konkurrens om platser på Linje 14 Summer College

Pressmeddelanden   •   2014-07-02 12:29 CEST

Nuradin Mohamed Ali, Maria Gallo och Lwam Tekle Zerabruk är tre av 27 ungdomar som slutat nionde klass och nu fått möjligheten att prova på att studera vid Örebro universitet. Under tre veckor diskuterar ungdomar som deltar i Linje 14 Summer College begreppet demokrati och hur de kan vara med och påverka såväl sin egen framtid som det omgivande samhället.

Nyheter 2 träffar

Musik – inte bara fint och bra

Musik – inte bara fint och bra

Nyheter   •   2012-09-28 14:00 CEST

Musik kan användas för att hantera olika känslor och sinnesstämningar, men i samtal om musik synliggörs också normer och sociala konventioner som är giltiga för samhället i stort. Det menar Annika Danielsson, som i sin doktorsavhandling Musik oss emellan, utforskat förhållandet mellan identitet och ungdomars musikanvändning.

Örebro universitet: Åtta av tio nybörjarstudenter är inflyttade

Örebro universitet: Åtta av tio nybörjarstudenter är inflyttade

Nyheter   •   2012-09-03 15:05 CEST

I dag påbörjar cirka 3 000 nya studenter sin utbildning vid Örebro universitet. Av dem är närmare åtta av tio inflyttade från andra delar av landet. Samtidigt har antalet sökande till universitetets program nära nog fördubblats på fyra år. En medveten satsning på de professionsinriktade programmen är en förklaring till utvecklingen.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.