Skip to main content

94,4 procent nöjda hyresgäster

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2012 15:45 CET

Nu är resultatet av 2012 års kundenkät sammanställt. 94,4 procent av ÖBOs hyresgäster är nöjda med sitt boende! Resultatet av årets kundenkät blev sammantaget det bästa någonsin för ÖBO, både när det gäller företagets servicenivå och bostadens utformning.

Serviceindex handlar om hur hyresgästerna värderar ÖBOs service. Här ser vi en tydlig förbättring, 83,2 procent tycker att det fungerar bra eller mycket bra. De boende upplever att de får hjälp när det behövs, att stadsdelen är trygg, att det är rent och snyggt och att ÖBO tar deras åsikter på allvar. Resultatet är en förbättring med 1,9 procentenheter.

Produktindex, som innehåller frågor om lägenheten, allmänna utrymmen och utemiljön, har också ökat jämfört med tidigare mätningar. 81,3 procent är nöjda eller mycket nöjda.

Det känns fantastiskt roligt att vi ökar på både service- och produktindex, säger Per Åberg, bostadschef i ÖBO. Vi har lyckats leverera bättre service och en bättre produkt i alla våra stadsdelar.

Resultatet i kundenkäten visar också på ett tydligt förbättrat resultat i de stadsdelar där ÖBO har satsat extra resurser.

Exempelvis har upplevd trivsel och trygghet ökat i Varberga och i Vivalla har kundnöjdheten ökat rakt över, förklarar Per Åberg.

I Vivalla har ÖBO under året organiserat om med fokus på kundnytta, delaktighet och service. Bland annat har bovärdskontoret numera utökade öppettider med en kundvärd som hjälper de boende till rätta. Dessutom har man engagerat hyresgäster som värdar för tvättstugor och miljöbodar, för att få fler att måna om sin närmiljö.

I Varberga har man lagt extra vikt på dels fysiska åtgärder, som förbättrad belysning och nya låssystem, dels utökat samarbetet med lokala organisationer för att hålla varandra informerade och fånga upp synpunkter från dem som bor och arbetar i stadsdelen.

Bakgrund: ÖBO delar vartannat år ut en enkät till sina hyresgäster för att se hur de upplever ÖBO som hyresvärd och vad de anser om sitt boende. Undersökningsföretaget Aktiv Bo genomför undersökningen, analyserar resultatet och gör även en jämförelse med andra bostadsföretag i ungefär samma storlek i Sverige. Enkäten används sedan som ett verktyg i det dagliga arbetet, genom att varje bovärd kan se vad som fungerar bra och vad som borde förbättras i hans eller hennes område.

 

 

Vår affärsidé är att erbjuda attraktiva bostäder med bredd och variation i god boendemiljö. ÖBO har ett uttalat kundfokus och vår vision, Hem för dig, uttrycker vår vilja att möta olika behov och önskemål.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.