Skip to main content

Sunda tankar präglar ny bilpolicy

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 08:57 CEST

Öresundskraft byter ut sina fordon till gasdrivna bilar. Med start under 2006 kommer Öresundskraft successivt att byta ut så gott som alla fordon till gasbilar. Beslutet är bra både för miljön och för ekonomin.

Öresundskraft strävar efter minsta möjliga miljöpåverkan. Företaget har antagit en ny bilpolicy som innebär att större delen av fordonsparken successivt byts till ett miljövänligare alternativ drivet på fordonsgas. Beslutet omfattar 70-talet bruksbilar och ungefär 40 tjänstebilar. När det gäller miljöegenskaperna är fordonsgasen en överlägsen vinnare jämfört med både diesel och bensin. Priset på gas är betydligt lägre än på bensin. Fordonsgasen ger också ofta bättre körekonomi än diesel.

– Fram tills tekniken är mer spridd gör vi undantag för speciella behov, till exempel för lastbilar, fyrhjulsdrivna bilar och för bilar som körs över hela landet, men i övrigt gäller den nya policyn samliga bilar, säger koncernchef Magnus Grill. En miljövänligare fordonspark är något jag och mina medarbetare kan känna sig stolta över. Fler företag borde tänka om och byta till gasbilar eftersom det är både miljövänligare och billigare.

Fordonsgas utgörs av biogas som spetsas till naturgaskvalitet med propan. Om biogasen inte räcker använder tankstationerna ren naturgas som backup. Fordonsgasen är en ren energikälla. Den innehåller inget svavel eller miljöfarliga tungmetaller. Vid förbränning är utsläppen av koldioxid och kväveoxid låga. Utsläppen av kväveoxider från en motor som drivs med fordonsgas är mindre än en tredjedel jämfört med de bästa dieselmotorerna. Mängden skadliga partiklar blir närmare 80 procent lägre.

Jämfört med bensin som drivmedel har fordonsgasen långt bättre miljöegenskaper. De skadliga kolvätena blir bortåt 90 procent lägre. Utsläppen av koldioxid minskar med 15 till 20 procent. Även när det gäller kväveoxiderna är fordons ett bättre alternativ än bensin. I motsats till kol och olja ger fordonsgas så gott som inga utsläpp av tungmetaller, svavel, aska, kolväten eller stoft. Det är bra för naturen och nyttigt för luftvägarna. Resultatet blir lägre halter av cancer- och allergiframkallande ämnen.

I Helsingborg med omnejd finns i dagsläget tre fordonsgasstationer, detta gör det möjligt för Öresundskrafts medarbetare att tanka utan problem.

För ytterligare information kontakta inköpschef Ingemar Bosson, tfn 042-490 30 15, 070-418 30 15, VD Magnus Grill, tfn 042-490 30 10, 070-418 30 10, eller informatör Malin Johnsson, tfn 042-490 32 39, 070-418 32 39. Frågor om fordonsgas besvaras av Bo Bengtsson, tfn 042-490 32 62, 070-418 32 62.

Öresundskraft är ett expansivt energibolag med säte i Helsingborg och verksamhet i hela Sverige och delar av Danmark. Företaget är en vägledande partner som ur kundens perspektiv tar ett tydligt pris- och miljöansvar. Koncernen har cirka 370 medarbetare och förser närmare 230 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, elhandel och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick år 2005 till 6 749 GWh, varav 5 109 GWh avser el. Samma år var resultat efter finansnetto 179,4 Mkr.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera