Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

Svensken lika lycklig som den genomsnittlige europén

Svensken lika lycklig som den genomsnittlige europén

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2019 09:35 CET

Resultaten från WIN World Survey (WWS) som genomförts med drygt 30 000 personer från 40 olika länder visar att i både Sverige och övriga världen har lyckonivån minskat jämfört med år 2016. Lyckonivån i Sverige har gått ner från 54 till 48 procent mellan år 2016 och 2018. Även i övriga världen har andelen lyckliga minskat, från 57 till 52 procent.

Svenskarna inte helt jämställda ännu

Svenskarna inte helt jämställda ännu

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2019 10:41 CET

Resultaten från WIN World Survey (WWS) som genomförts med drygt 30 000 personer från 40 olika länder visar att lite mer än hälften av svenskarna anser att sociala attityder och beteenden oftare gynnar män i högre grad än kvinnor. Endast 28 procent anser att kvinnor och män gynnas i lika hög utsträckning. Resultatet ligger på ungefär samma nivå som i övriga världen (27 procent).

Fler väljer att resa kollektivt

Fler väljer att resa kollektivt

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2019 14:28 CET

Den nationella resvaneundersökningen Kollektivtrafikbarometern, som genomförs av Origo Group på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik (www.svenskkollektivtrafik.se), visar att kollektivtrafiken fått nya resenärer som dessutom är allt nöjdare.

14 procent av svenskarna ändrar sitt julfirande för klimatet

14 procent av svenskarna ändrar sitt julfirande för klimatet

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2018 08:00 CET

​Endast 14 procent av svenskarna säger att de kommer att göra förändringar i årets julfirande till förmån för klimatet. Det visar en färsk undersökning genomförd av Origo Group på uppdrag av kommunikationsbyrån Identx.

Göteborgsvarvet lockar publik och turister till Göteborg

Göteborgsvarvet lockar publik och turister till Göteborg

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 09:08 CEST

Med 80 000 löpare i sju olika lopp har Göteborgsvarvet vuxit till ett sex-dagars evenemang. En publikundersökning genomförd av Origo Group på uppdrag av Göteborg & Co visar att både deltagare och besökare ger evenemanget mycket högt betyg. 170 000 människor följde loppet på plats och den ekonomiska omsättningen som genereras av löpare och turister uppskattas till cirka 300 miljoner kronor.

​Aktivt jämställdhetsarbete behövs för att trygga kompetens till fastighetsbranschen

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 14:35 CEST

Könsfördelningen i fastighetssektorn är tydligt snedfördelad, med män i klar majoritet. Samtidigt väntas fastighetsbranschen ha stora rekryteringsbehov framöver. För att säkra kompetensen och öka jämställdheten krävs att både utbildningssamordnare och arbetsgivare tar ansvar. Det framkommer i en rapport som Origo Group genomfört på uppdrag av Länsstyrelsen.

​En halv miljon svenskar använder aldrig internet

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2018 14:15 CEST

Trots att en halv miljon svenskar aldrig använder internet så är huvudtrenden tydlig. Allt fler av Sveriges invånare använder internet och de gör det allt oftare.

Dina Försäkringar och Euro Accident vinner utmärkelsen ”Förmedlarnas val”

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 08:15 CEST

​Origo Group genomför årligen en branschundersökning om hur sak- respektive livförsäkringsförmedlare uppfattar samarbetet med försäkringsbolagen. I år är det Dina Försäkringar som vinner utmärkelsen ”Förmedlarnas val” avseende sakförsäkringar. Vad gäller livförsäkringar vinner Euro Accident titeln ”Förmedlarnas val” för tredje året i rad.

​Roland Gustavsson ny vd för Origo Group

​Roland Gustavsson ny vd för Origo Group

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2018 16:39 CEST

Origo Group har utsett Roland Gustavsson till ny vd för koncernen. Han tillträder sin tjänst den 1 oktober 2018. I samband med att Roland Gustavsson tillträder sin tjänst lämnar Niklas Carlsson sin roll som tillförordnad vd och fortsätter att arbeta inom Origo Group i en annan roll.

​Researchbolaget Origo Group förvärvar Investigo

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2018 08:30 CEST

I augusti 2018 förvärvades Investigo av Origo Group. Origo Group bildades under hösten 2017 och har sin bakgrund i de tidigare researchbolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research och MIND Research. Ägare till Origo Group är Valedo Partner.

Ungas alkoholkonsumtion på historiskt låga nivåer enligt Stockholmsenkäten

Pressmeddelanden   •   Jul 13, 2018 09:14 CEST

Resultatet av årets undersökning som genomförts av Origo Group på uppdrag av Stockholms Stad, visar att den positiva trend som pågått sedan 2008 beträffande ungdomars självdeklarerade alkohol- och tobaksvanor fortsätter. Dessutom ligger nu ungas totala årskonsumtion och andelen som ofta dricker mycket alkohol på historiskt låga nivåer i samtliga grupper.

Konjunkturen viker enligt bankcheferna

Nyheter   •   Jul 04, 2018 10:50 CEST

Hälften av svenska bankkontorschefer tror att konjunkturen försvagas på ett års sikt. I den senaste mätningen tror 50 procent att konjunkturen försvagas, vilket är en kraftig ökning jämfört med förgående mätning i april då motsvarande siffra var 28 procent. En ovanligt låg andel av bankcheferna tror på en positiv konjunkturutveckling, endast 15 procent tro på en starkare konjunktur.

Kraftig ökning av tillväxtviljan hos företag

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2018 10:41 CEST

Nästan två av tre små och medelstora företag har en hög eller mycket hög ambition att växa. Det är en stark ökning jämfört med året innan då knappt hälften hade samma ambition. Tre av fyra företag vill nyanställa inom tre år jämfört med 60 procent året innan. Det framgår av en tillväxtkartläggning av små och medelstora företag som genomförts av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner.

Företagare nöjda med kommunernas service

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2018 14:10 CEST

​Företagare blir allt mer nöjda med kommunernas myndighetsservice. För femte gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Cirka 25 000 företagare har bedömt kommunernas service inom sex myndighetsområden. 171 kommuner och nio gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen.

Researchbolaget Origo Group förvärvar MIND Research

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 11:19 CEST

I mars 2018 förvärvades MIND Research av Origo Group. ​Origo Group bildades under hösten 2017 och har sin bakgrund i de tre tidigare researchbolagen CMA Research AB, Markör Marknad & Kommunikation AB och Scandinfo Marketing Research. Ägare till Origo Group är Valedo Partner.

​Delaktighet och involvering har ökat i primärvården

Nyheter   •   Mar 27, 2018 10:29 CEST

När drygt 80 000 personer besvarar frågor om sina besök i primärvården är majoriteten positiva. De känner sig väl bemötta och är i högre grad än tidigare delaktiga och involverade. Det visar resultaten från Nationell Patientenkät som genomfördes av CMA Research/Origo Group inom primärvården under slutet av 2017.

​Fler vill resa med kollektivtrafiken

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2018 15:24 CET

Allt fler planerar att välja kollektivtrafiken istället för att ta bilen. Bland personer som reser med bil och sällan åker kollektivt är det hälften som övervägt att byta ut bilresan mot att resa med kollektivtrafiken. Det visar analyser från den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern, som CMA Research/Origo Group har genomfört på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik.

Bankchefer försiktigt optimistiska

Nyheter   •   Jan 09, 2018 12:20 CET

E​n majoritet av bankkontorscheferna tror på en fortsatt hög utlåning till företag under 2018. Men färre är positiva jämfört med tidigare undersökningar. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som CMA Research genomfört på uppdrag av Almi.

​Researchbolagen CMA Research, Markör och Scandinfo går samman och bildar Origo Group

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 16:52 CET

Origo Group bildades under hösten 2017 och har sin bakgrund i de tidigare researchbolagen CMA Research AB, Markör Marknad & Kommunikation AB och Scandinfo Marketing Research. Ägare till Origo Group är Valedo Partner. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med cirka 100 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Linköping.

Mäklarna vittnar: Svalka i bopriser har börjat

Nyheter   •   Nov 07, 2017 09:28 CET

​Prisförväntningarna på bostadsmarknaden har dämpats bland mäklarna i Stockholm och prognosen för fjärde kvartalet att priserna står stilla. 65 procent av mäklarna gör den prognosen för bostadsrätter och 67 procent för småhuspriserna, enligt SBAB:s senaste Mäklarbarometer.