Skip to main content

Taggar

Svensken lika lycklig som den genomsnittlige europén

Svensken lika lycklig som den genomsnittlige europén

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2019 09:35 CET

Resultaten från WIN World Survey (WWS) som genomförts med drygt 30 000 personer från 40 olika länder visar att i både Sverige och övriga världen har lyckonivån minskat jämfört med år 2016. Lyckonivån i Sverige har gått ner från 54 till 48 procent mellan år 2016 och 2018. Även i övriga världen har andelen lyckliga minskat, från 57 till 52 procent.

Svenskarna inte helt jämställda ännu

Svenskarna inte helt jämställda ännu

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2019 10:41 CET

Resultaten från WIN World Survey (WWS) som genomförts med drygt 30 000 personer från 40 olika länder visar att lite mer än hälften av svenskarna anser att sociala attityder och beteenden oftare gynnar män i högre grad än kvinnor. Endast 28 procent anser att kvinnor och män gynnas i lika hög utsträckning. Resultatet ligger på ungefär samma nivå som i övriga världen (27 procent).

Fler väljer att resa kollektivt

Fler väljer att resa kollektivt

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2019 14:28 CET

Den nationella resvaneundersökningen Kollektivtrafikbarometern, som genomförs av Origo Group på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik (www.svenskkollektivtrafik.se), visar att kollektivtrafiken fått nya resenärer som dessutom är allt nöjdare.

14 procent av svenskarna ändrar sitt julfirande för klimatet

14 procent av svenskarna ändrar sitt julfirande för klimatet

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2018 08:00 CET

​Endast 14 procent av svenskarna säger att de kommer att göra förändringar i årets julfirande till förmån för klimatet. Det visar en färsk undersökning genomförd av Origo Group på uppdrag av kommunikationsbyrån Identx.

Göteborgsvarvet lockar publik och turister till Göteborg

Göteborgsvarvet lockar publik och turister till Göteborg

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 09:08 CEST

Med 80 000 löpare i sju olika lopp har Göteborgsvarvet vuxit till ett sex-dagars evenemang. En publikundersökning genomförd av Origo Group på uppdrag av Göteborg & Co visar att både deltagare och besökare ger evenemanget mycket högt betyg. 170 000 människor följde loppet på plats och den ekonomiska omsättningen som genereras av löpare och turister uppskattas till cirka 300 miljoner kronor.

​Aktivt jämställdhetsarbete behövs för att trygga kompetens till fastighetsbranschen

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 14:35 CEST

Könsfördelningen i fastighetssektorn är tydligt snedfördelad, med män i klar majoritet. Samtidigt väntas fastighetsbranschen ha stora rekryteringsbehov framöver. För att säkra kompetensen och öka jämställdheten krävs att både utbildningssamordnare och arbetsgivare tar ansvar. Det framkommer i en rapport som Origo Group genomfört på uppdrag av Länsstyrelsen.

​En halv miljon svenskar använder aldrig internet

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2018 14:15 CEST

Trots att en halv miljon svenskar aldrig använder internet så är huvudtrenden tydlig. Allt fler av Sveriges invånare använder internet och de gör det allt oftare.

Dina Försäkringar och Euro Accident vinner utmärkelsen ”Förmedlarnas val”

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 08:15 CEST

​Origo Group genomför årligen en branschundersökning om hur sak- respektive livförsäkringsförmedlare uppfattar samarbetet med försäkringsbolagen. I år är det Dina Försäkringar som vinner utmärkelsen ”Förmedlarnas val” avseende sakförsäkringar. Vad gäller livförsäkringar vinner Euro Accident titeln ”Förmedlarnas val” för tredje året i rad.

​Roland Gustavsson ny vd för Origo Group

​Roland Gustavsson ny vd för Origo Group

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2018 16:39 CEST

Origo Group har utsett Roland Gustavsson till ny vd för koncernen. Han tillträder sin tjänst den 1 oktober 2018. I samband med att Roland Gustavsson tillträder sin tjänst lämnar Niklas Carlsson sin roll som tillförordnad vd och fortsätter att arbeta inom Origo Group i en annan roll.

​Researchbolaget Origo Group förvärvar Investigo

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2018 08:30 CEST

I augusti 2018 förvärvades Investigo av Origo Group. Origo Group bildades under hösten 2017 och har sin bakgrund i de tidigare researchbolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research och MIND Research. Ägare till Origo Group är Valedo Partner.

Ungas alkoholkonsumtion på historiskt låga nivåer enligt Stockholmsenkäten

Pressmeddelanden   •   Jul 13, 2018 09:14 CEST

Resultatet av årets undersökning som genomförts av Origo Group på uppdrag av Stockholms Stad, visar att den positiva trend som pågått sedan 2008 beträffande ungdomars självdeklarerade alkohol- och tobaksvanor fortsätter. Dessutom ligger nu ungas totala årskonsumtion och andelen som ofta dricker mycket alkohol på historiskt låga nivåer i samtliga grupper.

Kraftig ökning av tillväxtviljan hos företag

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2018 10:41 CEST

Nästan två av tre små och medelstora företag har en hög eller mycket hög ambition att växa. Det är en stark ökning jämfört med året innan då knappt hälften hade samma ambition. Tre av fyra företag vill nyanställa inom tre år jämfört med 60 procent året innan. Det framgår av en tillväxtkartläggning av små och medelstora företag som genomförts av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner.

Företagare nöjda med kommunernas service

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2018 14:10 CEST

​Företagare blir allt mer nöjda med kommunernas myndighetsservice. För femte gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Cirka 25 000 företagare har bedömt kommunernas service inom sex myndighetsområden. 171 kommuner och nio gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen.

Researchbolaget Origo Group förvärvar MIND Research

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 11:19 CEST

I mars 2018 förvärvades MIND Research av Origo Group. ​Origo Group bildades under hösten 2017 och har sin bakgrund i de tre tidigare researchbolagen CMA Research AB, Markör Marknad & Kommunikation AB och Scandinfo Marketing Research. Ägare till Origo Group är Valedo Partner.

​Fler vill resa med kollektivtrafiken

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2018 15:24 CET

Allt fler planerar att välja kollektivtrafiken istället för att ta bilen. Bland personer som reser med bil och sällan åker kollektivt är det hälften som övervägt att byta ut bilresan mot att resa med kollektivtrafiken. Det visar analyser från den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern, som CMA Research/Origo Group har genomfört på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik.

​Researchbolagen CMA Research, Markör och Scandinfo går samman och bildar Origo Group

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 16:52 CET

Origo Group bildades under hösten 2017 och har sin bakgrund i de tidigare researchbolagen CMA Research AB, Markör Marknad & Kommunikation AB och Scandinfo Marketing Research. Ägare till Origo Group är Valedo Partner. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med cirka 100 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Linköping.

If och Euro Accident vinner utmärkelsen ”Förmedlarnas val” för andra året i rad

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2017 19:07 CEST

​I CMA Researchs årliga undersökning om hur sak- respektive livförsäkringsförmedlare uppfattar samarbetet med försäkringsbolagen är det mycket jämt mellan bolagen i undersökningen. Försäkringsförmedlarna har svarat på frågan om hur nöjda de är som helhet med respektive försäkringsbolag i mätningen. Frågan ligger till grund för utmärkelsen ”Förmedlarnas val” som delas ut för fjärde året i rad.

Goda tillväxtambitioner i svenska företag

Pressmeddelanden   •   Jul 17, 2017 10:39 CEST

​Svenska företag har stora tillväxtambitioner, 84 procent vill växa i någon grad. Men tillväxtviljan skiljer sig åt mellan olika delar i landet. Det framgår av en tillväxtkartläggning av små och medelstora företag som CMA Research har genomfört på uppdrag av Almi Företagspartner.

CMA vinner Inera-upphandling

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 10:58 CEST

CMA Research har rangordnats som nummer ett i en upphandling gällande ramavtal för konsulttjänster för undersökningar och mätningar. Beställaren avser bl.a. att avropa olika former av attitydundersökningar, opinionsundersökningar, kund- och kvalitetsmätningar samt marknadsundersökningar av både kvantitativ och kvalitativ karaktär.

Ökad optimism om Sveriges ekonomi jämfört med förra året

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2017 11:16 CET

​En årlig undersökning som genomförs i 66 länder visar att svenskarna generellt har blivit mer optimistiska än tidigare när det gäller frågan om 2017 kommer att bli ett år med ekonomiskt välstånd eller ekonomiska svårigheter. Sverige, och framför allt västra Europa, är dock klart mindre optimistiska än världen i stort.