Skip to main content

Pressmeddelanden 4 träffar

För andra månaden i rad pekar alla konfidensindikatorer nedåt

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2012 09:08 CET

Barometerindikatorn föll närmare sju enheter i november, från 92,7 till 86,0, och indikerar att tillväxten i svensk ekonomi just nu är betydligt svagare än normalt. Liksom förra månaden bidrog alla sektorer i näringslivet negativt i november. Även konfidensindikatorn för hushållen minskade betydligt i november, indikatorn bygger på 1 500 telefonintervjuer som CMA Research genomför varje månad.

Dramatisk förändring i svenskars syn på det ekonomiska läget

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2011 08:00 CET

I en nyligen genomförd global opinionsundersökning om det ekonomiska läget 2012, framkommer det att svenskars framtidstro har svängt från förhoppning till misströstan. Sverige uppvisar den tredje största negativa förändringen bland de 50 länder som ingår i undersökningen. CMA Research har genomfört den svenska delen och Win Gallup den globala undersökningen.

SBAB:s Mäklarbarometer - Bolånetaket dämpar bostadspriserna

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2010 16:17 CEST

Denna vecka har det publicerats mycket statistik och rapporter kring bostadsmarknaden. Mäklarstatistiken för september tyder på att både bostadsrätts- och småhuspriser fortsatt öka under hösten. SBAB:s rapport Mäklarbarometern, som genomförs av CMA Research AB, visar att prisökningarna väntas plana ut under vintern. Riksbankens räntehöjningar och bolånetaket kommer att få en dämpande verkan.

Vändning i bankernas utlåning

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2009 11:33 CEST

Fler bankkontor uppger att utlåningen till företag ökade under årets första kvartal jämfört med sista kvartalet 2008. Det är en vändning i en neråtgående trend som hållit i sig sedan sommaren 2007. Det visar en undersökning bland 150 bankkontorschefer CMA genomfört på uppdrag av Almi Företagspartner.