D8st6l96blroavvgrf1t
Akxa7wz7ly5xotpnzs7s

Drev.se väljer Orio Logistics som partner

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 09:40 CEST

Nordens ledande leverantör av reservdelar till fritidsbåtar, drev.se, har valt Orio Logistics som lager- och logistikpartner. Drev.se växer snabbt med ett utökat sortiment och fler kunder som ställer höga krav på snabb och pålitlig leverans.

Ymavoes8mleue7drlx2d

Implementering av ny organisation präglar kvartalet

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 13:37 CEST

Orio AB redovisar för första kvartalet 2018 ett rörelseresultat på -1 Mkr (1). Nettoomsättningen uppgick till 154 MSEK (185), en minskning med 17 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Le6segnob5cz5r8jhuuu

Kallelse till årsstämma i Orio AB 2018

Nyheter   •   Mar 26, 2018 07:08 CEST

Media no image

Omstrukturering stärker Orio

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2018 15:04 CET

Orios nettoomsättning för fjärde kvartalet 2017 minskade med 10 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 168 MSEK (187). Rörelseresultatet för kvartalet var -28 MSEK (-31), i vilket ingår jämförelsestörande poster om -23 MSEK (-36).

-För perioden januari – december 2017 var nettoomsättningen 755 MSEK (814), en minskning med 7 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -24 MSEK (-1). I rörelseresultatet ingår jämförelsestörande poster med -39 MSEK (-36).

-Fortsatt satsning har gjorts på Orio Parts men försäljningen har inte utvecklats i den takt vi förväntat. Som en följd av detta har vi under kvartalet anpassat vår kostnadsbas, och samtidigt tagit ett större steg utvecklingsmässigt och strukturellt. Omstruktureringen innebär att vi stärker företaget genom att renodla och dela upp verksamheten i två mer fristående affärsdivisioner: reservdelar respektive logistik. Omstruktureringen har berört ca. 30 personer i Sverige, och ytterligare ett tiotal anställda i våra dotterbolag, säger Jonas Tegström, vd i Orio AB.

-Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till 15 MSEK (17) och soliditeten per den 31 december 2017 var 74 procent (79).

För vidare information kontakta Jonas Tegström, vd, tel: 0155-24 40 09.

Orio AB tillhandahåller reservdelar för personbilar på världsmarknaden samt logistik- och distributionstjänster till tredje part. Huvudkontoret finns i Nyköping, tillsammans med logistik- och distributionscenter. Bolaget har vidare ett kontor i Trollhättan samt elva helägda dotterföretag i Europa och USA.

Läs vidare »
G5izitoxsdkit9uiehjp

Induo väljer Orio Logistics som logistikpartner

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2018 08:34 CET

Xq7jwiduadlsgsyyiqyg

Reservdelsleverantören Orio fortsätter att utöka sitt sortiment i Tyskland.

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 16:07 CET

Orio, tidigare Saab Automobile Parts AB, tar ytterligare ett kliv i den tyska marknaden genom att ingå ett samarbete med Carat i Tyskland.

Pcg5rskpxd02xrs7v6hd

Orio organiserar om

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 16:00 CET

​Orio är mitt inne i en förändring av verksamheten för att stärka sin position som en stark distributör av reservdelar för Saab-bilar och andra bilmärken samt som en partner och leverantör av tredjeparts logistiktjänster.

Pcg5rskpxd02xrs7v6hd

Saab håller fortfarande

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 15:46 CEST

Orios nettoomsättning för tredje kvartalet 2017 minskade med 5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 188 MSEK (198). Rörelseresultatet för kvartalet var 1 MSEK (12).

Rd059vixg1jlqvfrkoxh

”E-handeln driver innovation inom tredjepartslogistik”

Blogginlägg   •   Okt 17, 2017 14:07 CEST

Ökningen av e-handeln har på kort tid ställt tredjepartslogistikbranschen inför nya utmaningar. Inspirerade av Amazon, Alibaba och Zalando ställer den snabbväxande e-handeln höga krav på flexibla upplägg, korta ledtider, hög servicegrad till kunder och konsumenter samt inte minst en effektiv returlogistik.

Iu79myhucai8kesdress

Livstidsgaranti på originaldelar ska rädda Saab-bilen.

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2017 14:31 CEST

Orio investerar mer än någonsin i Saab-bilarna på våra vägar, genom att idag lansera sitt nya initiativ ”Parts for Life”. Initiativet stöttar arbetet med att skydda utrotningshotade djurarter, men erbjuder även livstidsgaranti på originaldelar för Saabägare som reparerar sin bil på ett auktoriserat Saab Service Center. Genom detta säkrar Orio Saab-bilens position som en ikonisk bil på våra vägar.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Business Area Manager; Orio Logistics
  • zgafwgmartin.lenmquhnuwuovnbomknakrtjarrgdhd@ocumvfiriologisvkkwtics.ckgom
  • +46 155 244 121

  • Presskontakt
  • Digital Marketing Manager
  • anbpders.thun@oroqqnuaiovheuqanlup.ckemfom
  • 0520-78 141
  • 0700 85 40 47

Om Orio AB

Ett globalt reservdels- och logistikföretag.

Orio AB är ett globalt reservdels- och logistikföretag. Våra rötter inom bilindustrin, eftermarknad och reservdelar går tillbaka till 1947 och vi har ansvarat för Saab Automobiles reservdelar i egen regi sedan 2010. Idag marknadsför, säljer och distribuerar vi Saab Original reservdelar i över 60 länder över hela världen. Marknader med störst vagnpark av Saab-bilar är USA, Storbritannien och Sverige.

I november 2013 bytte Saab Automobile Parts namn till Orio AB och vårt erbjudande breddades till att även täcka in andra bilmärken på marknaden. i dagsläget erbjuder Orio premiumdelar till marknadens 26 vanligaste bilmärken. Verksamheten omfattar hela processen, inklusive inköp, planering, lagring, marknadsföring, försäljning och distribution till kunder över hela världen.

Vi är en komplett logistikpartner och erbjuder även logistiktjänster åt ett antal företag.

Målet för Orio AB koncernens verksamhet är att skapa uthållig tillväxt. Det gör vi i kraft av all vår erfarenhet och kompetens från reservdelsbranschen och logistikverksamheten, som byggts upp under 70 år. Tillsammans med välutvecklade och anpassade datasystem och processer jämte goda kund- och leverantörsrelationer satsar vi nu mot framtiden med att ytterligare utveckla och bredda vår verksamhet.