Skip to main content

Ett intensivt år för Orio

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2017 15:32 CET

Orio AB redovisar för perioden helåret 2016 ett rörelseresultat på -1 Mkr (-88), påverkat av nedskrivning av goodwill samt andra jämförelsestörande poster om totalt -36 Mkr (-145). Nettoomsättningen för perioden uppgick till 814 Mkr (935), en minskning med 13 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

 • För fjärde kvartalet 2016 var omsättningen 187 MSEK (219), en minskning med 15 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Bruttoresultatet under fjärde kvartalet 2016 uppgick till 76 MSEK (74), vilket är en ökning med 3 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • 2016 har varit ett intensivt år för Orio där vi fortsatt att ta viktiga utvecklingssteg för att långsiktigt stärka vår konkurrenskraft. Vi har investerat ytterligare för att förbättra våra it-baserade försäljningskanaler, rustat oss för en ordentlig satsning inom tredjepartslogistik, samt genom lanseringen av Orio Parts och den fortsatta expansionen av kundnätverket skapat förutsättningar för att Orio ska kunna växa och bli framgångsrikt på sikt, säger Jonas Tegström, vd i Orio AB.
 • Parallellt med att stärka förutsättningarna för att uppnå vårt strategiska tillväxtmål har vi även arbetat hårt med att förbättra lönsamheten i vår försäljning, vilket vi lyckats med under 2016, säger Jonas Tegström.
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -31 Mkr (-158), i vilket ingår jämförelsestörande poster om -36 Mkr (-145).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var under kvartalet 17 Mkr (14) och för helåret 65 Mkr (58).
NyckeltalOkt - Dec 2016Okt - Dec 2015Jan - Dec 2016Jan - Dec 2015
Nettoomsättning, Mkr187219814935
Rörelseresultat, Mkr-31-158-1-88
Resultat efter skatt, Mkr-31-137-6-82
Kassaflöde fr löpande verksamhet, Mkr17146558
Soliditet, %79%78%79%78%

För vidare information kontakta Jonas Tegström, vd, tel: 0155-24 40 09, eller Mikael Brate, CFO, tel 0155-24 41 20.

Fakta Orio AB:

 • Företaget ansvarar för lagerhållning, försäljning och distribution av Saab Original reservdelar och tillbehör till samtliga auktoriserade Saab Service Centers och Saab Parts Centers globalt samt säljer logistik- och tekniktjänster.
 • Antal anställda i Sverige: ca.270. Huvudkontor finns i Nyköping.
 • Företaget har dotterbolag på 9 huvudmarknader i Europa och USA.
 • Antal anställda i dotterbolagen: ca 52.
 • Har ansvarat för Saab Automobiles reservdelshantering och är ensamma i världen om att tillhandahålla totala sortimentet av Saab Original reservdelar.
 • Lageryta: ca 73 000 m².
 • Lagerhållning: ca 70 000 artiklar.
 • Kapacitet: ca 30 000 orderrader/dag.
 • Gods motsvarande 50 långtradare distribueras ut varje dag.
 • Företaget är helägt av svenska staten.
 • Den 13 november 2013 bytte företaget namn från Saab Automobile Parts AB till Orio AB

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy