Skip to main content

​Fortsatta framtidssatsningar samt framgångar inom logistik

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2017 15:56 CEST

​Fortsatta framtidssatsningar samt framgångar inom logistik

Orios nettoomsättning för andra kvartalet 2017 minskade med 3 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 214 MSEK (220). Rörelseresultatet för kvartalet var 2 MSEK (13).

 • För perioden januari – juni 2017 var nettoomsättningen 399 MSEK (429), en minskning med 7 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 3 MSEK (18).
 • Det andra kvartalet har dominerats av betydande satsningar på Orio Parts-affären, såväl i reella investeringar som i arbete och där lanseringen av ett breddat produktutbud fortsätter på viktiga marknader. Vi har även tagit nya steg framåt på telematikområdet, där fokus fortfarande är på Saab, men även Orio Parts för andra bilmärken är med i utvecklingsarbetet, säger Jonas Tegström, vd i Orio AB.
 • Under andra kvartalet har vi även haft framgångar inom logistik-affären genom tecknande av ett flertal kundavtal, säger Jonas Tegström.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -6 MSEK (32) och soliditeten per den 30 juni 2017 var 75 procent (79).

NyckeltalApril - Juni 2017April- Juni 2016Jan - Juni 2017Jan - Juni 2016
Nettoomsättning, Mkr214220399429
Rörelseresultat, Mkr213318
Resultat efter skatt, Mkr09015
Kassaflöde fr löpande verksamhet, Mkr-632-2022
Soliditet, %75%79%75%79%

För vidare information kontakta Jonas Tegström, vd, tel: 0155-24 40 09, eller Mikael Brate, CFO, tel 0155-24 41 20.

Fakta Orio AB:

 • Företaget ansvarar för lagerhållning, försäljning och distribution av Saab Original reservdelar och tillbehör till samtliga auktoriserade Saab Service Centers och Saab Parts Centers globalt samt säljer logistik- och distributionstjänster till tredje part.
 • Erbjuder premiumdelar till marknadens 26 vanligaste bilmärken.
 • Antal anställda i Sverige: ca. 200.
 • Huvudkontor finns i Nyköping och ett avdelningskontor i Trollhättan.
 • Företaget har nio helägda dotterbolag i Europa och USA.
 • Antal anställda i dotterbolagen: ca. 50.
 • Lageryta: ca. 73 000 m².
 • Antal artiklar i produktportföljen: ca. 100 000 artikelnummer.
 • Företaget är helägt av svenska staten.
 • Den 13 november 2013 bytte företaget namn från Saab Automobile Parts AB till Orio AB

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy