Skip to main content

Minskad försäljning men förbättrad bruttomarginal

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2016 15:00 CEST

Orio AB redovisar för perioden januari-september 2016 ett rörelseresultat på 30 Mkr (70). Nettoomsättningen för perioden uppgick till 627 Mkr (716), en minskning med 12 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

 • För tredje kvartalet 2016 var omsättningen 198 MSEK (232), en minskning med 15 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Bruttoresultatet under tredje kvartalet 2016 uppgick till 82 MSEK, vilket är oförändrat jämfört med föregående år.
 • Nettoomsättningen minskade med 15 procent samtidigt som vi såg en förbättrad bruttomarginal i samtliga marknadssegment utom i Storbritannien. Detta tydliggör vikten av en balanserad produktmix för att uppnå bra lönsamhet i försäljningen, säger Jonas Tegström, vd i Orio AB.
 • Lanseringen av Orio Parts, vårt sortiment av service- och slitagedelar till 26 bilmärken, har inletts i Tyskland under sommaren och fortsätter i Sverige och på andra utvalda marknader under de kommande månaderna, säger Jonas Tegström.
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 12 MSEK (28).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var under kvartalet 26 MSEK (21), vilket till stor del beror på ett förbättrat rörelsekapital.

NyckeltalJuli-Sep
2016
Juli-Sep 
2015
Jan-Sep
2016
Jan-Sep
2015
Nettoomsättning, Mkr 198 232627716
Rörelseresultat, Mkr 12283070
Resultat efter skatt, Mkr10212555
Kassaflöde fr löpande verksamhet, Mkr26214844
Soliditet, %81% 82%81%82%

För vidare information kontakta Jonas Tegström, vd, tel: 0155-24 40 09, eller Mikael Brate, CFO, tel 0155-24 41 20.

Fakta Orio AB:

 • Företaget ansvarar för lagerhållning, försäljning och distribution av Saab Original reservdelar och tillbehör till samtliga auktoriserade Saab Service Centers och Saab Parts Centers globalt samt säljer logistik- och tekniktjänster.
 • Antal anställda i Sverige: ca.270. Huvudkontor finns i Nyköping.
 • Företaget har dotterbolag på 9 huvudmarknader i Europa och USA.
 • Antal anställda i dotterbolagen: ca 52.
 • Har ansvarat för Saab Automobiles reservdelshantering och är ensamma i världen om att tillhandahålla totala sortimentet av Saab Original reservdelar.
 • Lageryta: ca 73 000 m².
 • Lagerhållning: ca 70 000 artiklar.
 • Kapacitet: ca 30 000 orderrader/dag.
 • Gods motsvarande 50 långtradare distribueras ut varje dag.
 • Företaget är helägt av svenska staten.
 • Den 13 november 2013 bytte företaget namn från Saab Automobile Parts AB till Orio AB

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.