Skip to main content

Ökat fokus på Saab-affären och Logistik

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2019 14:14 CET

Orios nettoomsättning för fjärde kvartalet 2018 minskade med 19 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 136 MSEK (168). Rörelseresultatet för kvartalet var -41 MSEK (-28), i vilket ingår jämförelsestörande poster om -33 MSEK (-23).

 • För perioden januari – december 2018 var nettoomsättningen 603 MSEK (755), en minskning med 20 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -40 MSEK (-24). I rörelseresultatet ingår jämförelsestörande poster med -39 MSEK (-36).
 • Kvartalet präglades inom affärsområde Parts av en fortsatt nedgång i nettoomsättningen på Saab-reservdelar men med lägre minskningstakt och stabil marginal. Satsningarna på Saab har tilltagit under Q4 och kommer även fortsätta under kommande period. Hittills har satsningar visat på ökad stabilitet i saabförsäljningen, säger Jonas Tegström, vd i Orio AB.
 • Under perioden har även bolaget beslutat att avveckla satsningarna på Orio Parts. Bakgrunden till detta är begränsad tillväxt- och lönsamhetsutveckling.
 • Inom affärsområde Logistik redovisades under kvartalet en fortsatt försäljningsökning jämfört med motsvarande föregående år.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till 9 MSEK (15) och soliditeten per den 31 december 2018 var 72 procent (74).

För vidare information kontakta Jonas Tegström, vd, tel: 0155-24 40 09.

Fakta Orio AB:

 • Företaget ansvarar för lagerhållning, försäljning och distribution av Saab Original reservdelar och tillbehör till samtliga auktoriserade Saab Service Centers och Saab Parts Centers globalt samt säljer logistik- och distributionstjänster till tredje part.
 • Erbjuder premiumdelar till marknadens 26 vanligaste bilmärken.
 • Antal anställda i Sverige: ca. 200.
 • Huvudkontor finns i Nyköping och ett avdelningskontor i Trollhättan.
 • Företaget har nio helägda dotterbolag i Europa och USA.
 • Antal anställda i dotterbolagen: ca. 50.
 • Lageryta: ca. 73 000 m².
 • Antal artiklar i produktportföljen: ca. 100 000 artikelnummer.
 • Företaget är helägt av svenska staten.
 • Den 13 november 2013 bytte företaget namn från Saab Automobile Parts AB till Orio AB

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.