Skip to main content

Saab Automobile Parts AB ökar försäljning och resultat

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2013 00:07 CEST

Saab Automobile Parts försäljning och rörelseresultat visade en fortsatt positiv utveckling det andra kvartalet 2013. Under första halvåret ökade nettoomsättningen med 22 procent till MSEK 519 (427) jämfört med motsvarande period 2012. Utvecklingen var god i Tyskland och USA där försäljningen överträffade koncernens målsättning och utgjorde därtill en ökning jämfört med perioden föregående år. Rörelseresultatet ökade till MSEK 71 (59).

Fokus på en breddning av kundbasen pågår och under det första halvåret har ett flertal nya grossister och verkstäder kontrakteras i USA, Tyskland, Storbritannien och Sverige.

- Vår satsning på att bredda kundbasen skapar bra förutsättningar för fortsatt tillväxt. Satsningen
kommer att accelerera under hösten 2013. Intresset för att ansluta sig som auktoriserad grossist eller verkstad har varit stort. Den pågående breddningen av kundbasen gör att vi förutser en fortsatt god försäljning av bilreservdelar till Saab-bilar, säger Lennart Ståhl, vd för Saab Automobile Parts AB.

Under året har ett antal åtgärder genomförts för att stärka koncernens konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter. Dotterbolag har bildats i Finland och Norge, och därmed har bolaget representation via egna dotterbolag på de tio försäljningsmässigt största marknaderna. Den verkställande ledningen har förstärkts genom rekrytering av Fredrik Gyllefjord till CFO och Claes Kalderén till Director
Sales & Marketing. Det pågår en ökad satsning på marknadsföring av övriga tjänster inklusive logistiktjänster, vilken redan börjat ge resultat i form av två nya signerade kundkontrakt. Senare i år planeras en utökning av produktutbudet.

- Vi ökar takten och det tas emot positivt av våra samarbetspartners. Intresset för vår verksamhet är
stort både bland Saab-ägare, grossister och verkstäder, säger Lennart Ståhl.

Koncernens målsättning är att skapa organisk tillväxt om genomsnittligen 6 procent årligen, vilken
förväntas infrias för 2013.

Som ett fristående dotterbolag stod Saab Automobile Parts AB utanför Saab Automobile AB:s konkurs. Bolaget har fortsatt att serva det globala nätverket av cirka 1 200 återförsäljare och auktoriserade Saabverkstäder i ett 60-tal länder med Saab Original reservdelar, tillbehör och teknisk support. Bolaget ägs sedan december 2012 av svenska staten.

För vidare information:
Saab Automobile Parts AB, Lennart Ståhl, vd, tel: +46-(0)155-24 40 00
www.saabparts.com

Fakta Saab Automobile Parts AB:

  • Företaget ansvarar för lagerhållning, försäljning och distribution av Saab Original reservdelar och tillbehör till samtliga auktoriserade Saabverkstäder globalt samt säljer logistiktjänster till externa företag.
  • Antal anställda i Sverige: Nyköping ca 260, Trollhättan ca 50. Huvudkontor finns i Nyköping.
  • Företaget har dotterbolag på 10 huvudmarknader i Europa och USA
  • Antal anställda i dotterbolagen: ca 45.
  • Har ansvarat för Saab Automobiles reservdelshantering sedan 1960-talet.
  • Lageryta: ca 88 000 m².
  • Lagerhållning: ca 70 000 artiklar.
  • Kapacitet: ca 30 000 orderrader/dag.
  • Gods motsvarande 50 långtradare distribueras ut varje dag.
  • Företaget ägs av svenska staten.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera