Skip to main content

Stark tillväxt i kundbasen men vikande resultat

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2016 16:30 CET

Orio AB redovisar för perioden januari-december 2015 ett rörelseresultat på -88 Mkr (84), påverkat av omvärderingar av varulager och goodwill samt andra jämförelsestörande poster om totalt -145 Mkr. Nettoomsättningen för perioden januari – december 2015 uppgick till 935 Mkr (994), en minskning med 6 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 2015 uppgick till 219 Mkr (223) vilket är en minskning med 2 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet blev -158 Mkr (-25), i vilket jämförelsestörande poster ingår med -145 Mkr (-38).

 • Takten i förändringarbetet har ökat under året och våra åtgärder kommer att ha långsiktiga effekter, men redan nu kan vi märka första resultatet av dem. Jämfört med 2014 har vi fördubblat tillväxten av vårt globala nätverk med över 800 nya kunder bestående av framför allt oberoende verkstäder, och försäljningen till de nya kunderna har hittills överträffat våra förväntningar, säger Jonas Tegström, vd i Orio AB.
 • Samtidigt måste vi konstatera att resultatet för fjärde kvartalet och helåret 2015 är långt ifrån tillfredställande. Till följd av den förändrande efterfrågan på Saab Original-delar och lönsamhetens utveckling i våra dotterbolag har omvärderingar av varulager och goodwill gjorts med sammanlagt -134 Mkr, fortsätter Jonas Tegström.
 • Finansiellt står dock Orio fortsatt starkt med ett positivt kassaflöde, en god likviditet och hög soliditet.
NyckeltalOkt - Dec 2015Okt - Dec 2014Jan - Dec 2015Jan - Dec 2014
Nettoomsättning, Mkr219223935994
Rörelseresultat, Mkr-158-25-8884
Resultat efter skatt, Mkr-137-13-8270
Kassaflöde fr löpande verksamhet, Mkr1445896
Soliditet, %78%79%78%79%

För vidare information kontakta Jonas Tegström, CEO, tel: 0155-24 40 09

Fakta Orio AB:

 • Företaget ansvarar för lagerhållning, försäljning och distribution av Saab Original reservdelar och tillbehör till samtliga auktoriserade Saab Service Centers och Saab Parts Centers globalt samt säljer logistik- och tekniktjänster.
 • Antal anställda i Sverige:ca.288. Huvudkontor finns i Nyköping.
 • Företaget har dotterbolag på 9 huvudmarknader i Europa och USA.
 • Antal anställda i dotterbolagen: ca 52.
 • Har ansvarat för Saab Automobiles reservdelshantering sedan 1960-talet och är ensamma i världen om att tillhandahålla totala sortimentet av Saab Original reservdelar.
 • Lageryta: ca 88 000 m².
 • Lagerhållning: ca 70 000 artiklar.
 • Kapacitet: ca 30 000 orderrader/dag.
 • Gods motsvarande 50 långtradare distribueras ut varje dag.
 • Företaget är helägt av svenska staten.
 • Den 13 november 2013 bytte företaget namn från Saab Automobile Parts AB till Orio AB.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy