Mitfq8tciewbpwbbilaj

Örnsköldsvik nominerad till Årets stadskärna - igen!

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2018 16:23 CEST

Uppdaterad med rätt årtal! Örnsköldsvik är än en gång nominerad till Årets stadskärna 2018. Två gånger tidigare, 2001 och 2008, har staden fått utmärkelsen och är nu alltså tillsammans med Eskilstuna och Linköping utsedd till finalist av föreningen Svenska Stadskärnor.

Media no image

Issäkerhetens dag i Örnsköldsvik

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 13:50 CET

Issäkerhetens dag

Tid: Lördag 24 mars kl 11-14
Plats: Gullviks havsbad

Issäkerhetens dag arrangeras i syfte att sprida kunskap kring säkerhet på is. Att det varit en kall vinter innebär inte att det är riskfritt att vistas och färdas på isarna. Men det finns några enkla principer, tips och råd för att du ska kunna känna dig trygg och ha fantastiska stunder ute på havs- eller sjöis. Så detta är ett bra tillfälle att och få mer kunskap om isens möjligheter och risker.

Aktiviteter:

 • Information om issäkerhet
 • Räddningstjänsten informerar om islivräddning
 • Försäljning av hamburgare och dryck – grillplatser finns!
 • Prova isvak med din flytoverall eller dina friluftskläder! Ta med ombyteskläder, omklädningsutrymme finns.
 • Isbana och skidspår finns och utlåning av långfärdsskridskor
 • Prova säkerhetsutrustning på is

Mer information finns på ornskoldsvik.se/issakerhetensdag

VÄLKOMNA !

Örnsköldsviks kommun är med i ett projekt kring issäkerhet och bildandet av ett nationellt issäkerhetsråd, tillsammans med Stockholms stad och en rad organisationer, för att verka för tryggare vistelse på isar, öka kunskapen om is och dess möjligheter hos allmänheten och hålla nere antalet isolyckor.

Ytterligare information: Bosse Edman, friluftsstrateg, tfn 070-602 86 10, bo.edman@ornskoldsvik.se eller Jan Insulander, nationella issäkerhetsrådet, tfn 070-594 15 96,jan.insulander@telia.com

Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 55 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Issäkerhetes dag arrangeras i syfte att sprida kunskap kring säkerhet på is.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Möt isexpertis vid Gullviks havsbad i Örnsköldsvik

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 13:41 CET

Att det varit en kall vinter innebär inte att det är riskfritt att vistas och färdas på isarna. Men det finns några enkla principer, tips och råd för att du ska kunna känna dig trygg och ha fantastiska stunder ute på isarna härikring.

Välkommen till issäkerhetens dag vid Gullviks havsbad på lördag 24 mars någon gång mellan kl 11:00 och 14:00! Arrangemanget riktar sig till allmänheten i syfte att sprida kunskap kring säkerhet på is.

Det kommer att finnas mycket iskunskap att inhämta och även möjlighet att prova på olika saker som till exempel att gå ner i isvak under ordnade former. Bengt Nordström är utbildad instruktör i islivräddning och håller i aktiviteten. Syftet är att uppleva iskallt vatten i en vak och ta sig upp under säkra förhållanden. Du väljer själv utrustning och klädsel och du får möjlighet att testa isdubbar i en skarp situation. Prova på isvak sker varje halvtimma från 11:30 och framåt. Vi går igenom övningen och hur man använder isdubbarna innan. Vid vaken säkras du med en lina. Väl uppe ur vaken igen får du en filt om dig och återvänder till värmen inomhus. Ta med ombyte och handduk.

Bosse Edman och Patrik Karlin från kommunens kultur- och fritidsavdelning kommer att närvara och kunna svara på frågor, liksom representanter från kommunens räddningstjänst, Friluftsfrämjandet, Sjöräddningssällskapet och Nolaskogs skoterklubb.

Mer om dagen finns på ornskoldsvik.se/issakerhetensdag.

Varmt (eller lagom kallt) välkomna!

Örnsköldsviks kommun är med i ett projekt kring issäkerhet och bildandet av ett nationellt issäkerhetsråd, tillsammans med Stockholms stad och en rad organisationer, för att verka för tryggare vistelse på isar, öka kunskapen om is och dess möjligheter hos allmänheten och hålla nere antalet isolyckor.

Ytterligare information: Bosse Edman, friluftsstrateg, kultur- och fritidsavdelningen, Örnsköldsviks kommun, tfn 070-602 86 10, bo.edman@ornskoldsvik.se

Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 55 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

På lördag 24 mars arrangeras issäkerhetens dag vid Gullviks havsbad i Örnsköldsvik. Kom och hämta kunskap om isens möjligheter och risker och kanske prova på att bada isvak och mycket annat!

Läs vidare »
Nwcuybsp2quxw03uh2o9

Örnsköldsvik lanserar e-tjänster för restaurangföretagare

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 09:36 CET

Projektet eSamverkan i Västernorrland har utvecklat ett hundratal digitala tjänster. Örnsköldsviks kommun lanserar nu ett antal e-tjänster som förenklar tillståndshanteringen för restaurangbranschen.

B7aakih8xrmkp5o8v3rn

Kommunen och Övikshem i gemensamma planer för tryggt boende för äldre i Sidensjö

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2018 13:57 CET

Ett trygghetsboende i Övikshems regi samt ett helt nytt vård- och omsorgsboende är aktuella investeringsplaner som breddar utbudet av tryggt boende för äldre i Sidensjö med omnejd.

Media no image

Information från dagens kommunstyrelse i Örnsköldsvik

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 17:35 CET

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 6 mars. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se.

Projekt för tillväxt genom digitalisering
Örnsköldsviks kommun går samman med Sollefteå och Kramfors kommuner och näringslivsorganisationerna Företagarna, Handelskammaren, Örnsköldsviks Industrigrupp, Cesam och Höga Kusten Destination/Höga Kusten Turism i projektet ”Digitala steg för tillväxt”. Projektets mål är att öka små och medelstora företags medvetenhet om de möjligheter och hot som digitaliseringen innebär och att skapa strategier för att möta dem som kan stärka regionens tillväxt. Projektet pågår under åren 2018-2021 och Örnsköldsviks kommun kommer att medfinansiera projektet med totalt 1 800 000 kronor kontant och 225 000 kronor i tid, förutsatt att projektet medfinansieras av Region Västernorrland och regionala strukturfonden enligt ansökan.

Fortsatt satsning på cleantech
Örnsköldsviks kommun fortsätter satsningen på cleantech genom att medfinansiera projektet Bothnia Cleantech Business. Projektet ska stärka näringslivsutveckling och internationalisering inom cleantechområdet på båda sidor Kvarken för att skapa ett gemensamt värde. Projektet är en forsättning på en satsning som har bedrivits under åren 2015-2018 som har syftat till att stärka utvecklingen av Västerbottens län, Vasaregionen och Örnsköldsviks kommun som ledande inom energi- och miljöteknik. Örnsköldsviks kommun går in med totalt 784 000 kronor under åren 2018-2021. Även Skellefteå kommun, teknologicentret Merinova, Vasaregionens Utveckling Ab samt Karlebynejdens Utveckling Ab är med i projektet.

Pågående utveckling motsvarar motion
Lars Näslund (M) har i en motion föreslagit en genomlysning av den psykosociala verksamheten för att utveckla omsorgen för människor med psykisk ohälsa i alla åldrar. Efter att olika verksamheter har beskrivit vilken utveckling som pågår föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska anse att motionens intentioner är tillgodosedda.

Social ekonomi till näringslivspolicy
Social ekonomi och socialt företagande ska ingå i kommande näringslivspolicy och –strategi. Social ekonomi kan definieras som bestående av ”…organiserade verksamheter som primärt har ett samhälleligt ändamål och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn” och många aktiviteter inom området pågår idag i den kommunala verksamheten. Kommunens näringslivspolicy ska utifrån denna utveckling kompletteras i samband med revideringen 2018.

Nej till medfinansiering
Kommunstyrelsen avslår den ekonomiska föreningen Coompanions (Kooperativ Utveckling i Västernorrland) ansökan om att kommunen ska medfinansiera föreningen med 2 kronor per invånare. I nuläget finns inte medel i befintlig budget för att skriva ett sådant avtal.

12 miljoner ytterligare till gång- och cykelbro
Kommunstyrelsen föreslår att ytterligare 12 miljoner kronor ska läggas till de tidigare 25 miljoner kronorna för byggandet av gång- och cykelbro över Dombäcksviken i Husum. Bron beräknas vara klar i maj i år.

Utsatta EU-medborgare humanistiskas ansvar
Efter en utredning om ansvaret för arbetet med utsatta EU-medborgare konstaterar kommunstyrelsen att detta ska ligga på humanistiska nämnden. Kommunstyrelsen beslutar också att projektet Vinternatt ska avslutas, och att det ligger på humanistiska nämnden att fatta beslut om eventuell fortsättning i annan form.

Utreder klimatkompensationsfond
Efter en motion från Jenny Nilsson (MP) och Olof Dahlberg (MP) om att införa en klimatkompensationsfond för att försöka kompensera kommunens klimatbelastning, föreslår kommunstyrelsen att omfattning och utformning av en eventuell sådan ska utredas. Utredningen ska undersöka bland annat vilka verksamheter och tjänster som omfattas, konsekvenser, nivå på kompensering och hur medlen från kompensationen ska fördelas. Frågan avgörs sedan i kommunfullmäktige.

Vill bli samiskt förvaltningsområde
Örnsköldsviks kommun bör ansöka hos Kulturdepartementet om att få bli samiskt förvaltningsområde från och med 1 februari 2019, föreslår kommunstyrelsen. Lagen ger de fem nationella minoriteterna ett grundskydd som bland annat innebär att de nationella minoritetsspråken ska främjas och skyddas samtidigt som kulturen ska utvecklas och bevaras. Att vara förvaltningsområde innebär att rättigheterna stärks ytterligare.

Ingen ny turistbyrå
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska säga nej till medborgarförslaget som föreslår att en turistbyrå ska öppnas vid kanotcentralen i Själevad. Sedan 2017 ansvarar Höga Kusten Destinationsutveckling AB för driften av turistservicen och en del av förändringsarbetet var att stänga turistbyråerna och möta besökarna på andra sätt som möter ändrade beteenden.

Fastighetsförsäljning vid godsterminalen
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska godkänna att kommunen säljer en del av fastigheterna Önet 1:1 och Överön 3:1 till Idbyn Invest AB för 6 250 000 kronor. Försäljningen innebär att företaget kan utveckla sin verksamhet i området bland annat genom bättre nyttjande av den lagerbyggnad som ligger där.

Övriga ärenden:
Ekonomiskt läge 2018-2021
Resultatöverföringar 2018
Inbjudan, ägarråd för Inera AB
Fyllnadsval i kommunstyrelsens arbetsutskott och ekonomiberedning efter ersättare Jenny Nilsson
Kommunala pensionärsrådets protokoll 2018 02 14
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Kommunstyrelsens beslutslogg mars 2018

Ytterligare information:
Glenn Nordlund, kommunstyrelsens ordförande, 0660-881 53, 070 – 558 81 53
Matti Olsson, kommunstyrelsens sekreterare, 0660 – 880 44
Helén Sahlin, kommunikationschef, 0660-887 53, 070-528 87 85
Webbplats: www.ornskoldsvik.se

Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 55 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Örnsköldsviks kommun satsar på näringslivsprojekt inom digitalisering och cleantech och ansöker om att bli samiskt förvaltningsområde. Det handlade två av dagens kommunstyrelseärenden om.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Nya platser för trygghet, vård och omsorg planeras i Sidensjö

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 07:58 CET

Örnsköldsviks kommun presenterar investeringsplaner som syftar till att säkerställa funktionellt boende för äldre och omsorgsbehövande i Sidensjöområdet.

Media hälsas välkomna att ta del av planerna
Dag och tid: onsdag 7 mars, kl 14:00 - 14:30 ca 
Plats: Fyrklöverns vård- och omsorgsboende, Angermannus väg 4, Sidensjö

Medverkande: representanter från kommunstyrelse, omsorgsnämnd och tjänstepersoner inom omsorg, fastigheter och bostäder.

Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Örnsköldsviks kommun presenterar investeringsplaner som syftar till att säkerställa funktionellt boende för äldre och omsorgsbehövande i Sidensjöområdet.

Läs vidare »
Media no image

Örnsköldsvik hyllar guldhjälten Fredrik Lindström

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2018 14:12 CET

Fredrik Lindström från Bredbyn säkrade med en stark insats på slutsträckan svenskt guld i herrarnas skidskyttestafett i OS. Tillsammans med lagkamraterna Peppe Femling. Jesper Nelin och Sebastian Samuelsson skapade Fredrik Lindström också idrottshistoria genom att vinna Sveriges första guld i grenen. En prestation väl värd att fira.

- En fantastisk insats av Fredrik och hans lagkamrater som Bredbyn, Örnsköldsvik och hela Sverige kan känna stolthet över. Vi bjuder nu in alla Örnsköldsviksbor att vara med och hylla vår OS-hjälte på Stora torget, säger Per Nylén, kommunstyrelsens vice ordförande.

Onsdag 28 februari, kl 18:00 hyllar Örnsköldsvik sin guldhjälte på Stora torget i Örnsköldsvik. Per Nylén, kommunstyrelsens vice ordförande och Anna Sundberg, kultur- och fritidsnämndens ordförande delar ut Hedersdiplom och stjärnask till Fredrik Lindström .

Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Onsdag 28 februari hyllas skidskytten Fredrik Lindström på torget i Örnsköldsvik för den starka insats som resulterade i OS-guld i skidskyttestafetten.

Läs vidare »
G022eaufbbyxsmb6y44e

Pressinbjudan: Bygd och stad i balans – utopi eller verklighet? Temakväll i Örnsköldsvik

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2018 07:32 CET

Namnkunniga föreläsare som Po Tidholm och Lars Westin bidrar med olika perspektiv när aktörer inom landsbygds- och stadsutveckling i Örnsköldsvik samlas för samtal. Välkommen 27 februari.

Media no image

Örnsköldsvik medverkar i samordnat stöd för unga brottsutsatta

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2018 08:56 CET

Humanistiska nämnden i Örnsköldsvik tog vid sammanträdet den 20 februari del av en presentation av det länsövergripande samarbetet med Barnahus Västernorrland som Örnsköldsviks kommun ingår i från 2018.

Barnahus är en myndighetsövergripande samverkan mellan kommun, polis, åklagare och landsting till stöd för barn och ungdomar 0-18 år, som misstänks vara utsatta för allvarliga brott. De brott som främst avses är barn som utsatts för våld i nära relation, barn som utsatts för sexualbrott samt barn som bevittnat/upplevt våld i nära relationer. Verksamheten samordnar även ärenden som rör unga förövare av sexuella brott.

Barnahus grundtanke är att barnet inte ska behöva åka runt till olika instanser och berätta samma sak flera gånger. Lösningen är istället att samla berörda myndigheter, samordna förhör och andra insatser samt gemensamt planera för fortsatt skydd och stöd utifrån barnets behov, aktuell situation och det uppdrag respektive myndighet har.

Det känns bra att vi nu är igång med ytterligare ett verksamhetsområde som förstärker stödet till utsatta barn och deras familjer, säger Maria Hultin, biträdande avdelningschef social utredning,

 Det operativa ansvaret för Barnahus Västernorrland. ligger hos Sundsvalls kommun. Kostnaderna fördelas utifrån antalet invånare i respektive kommun.

YTTERLIGARE INFORMATION
 Maria Hultin, biträdande avdelningschef social utredning, välfärdsförvaltningen 073-275 45 69

Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 55 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Örnsköldsviks kommun har anslutit sig till Barnahus Västernorrland. Genom Barnahus samordnar berörda myndigheter sina insatser för att minska antalet påfrestande kontakter för barn och unga som utsatts för allvarliga brott.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • elisabet.barman@ornskoldsvik.se
 • 0660 - 882 98

 • Presskontakt
 • Avdelningschef / Kommunikationschef
 • helen.sahlin@ornskoldsvik.se
 • 0660 - 887 53
 • 070 - 528 87 85

Om Örnsköldsviks kommun

Örnsköldsviks kommun

Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.
Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Adress

 • Örnsköldsviks kommun
 • Järnvägsgatan 6
 • 891 88 Örnsköldsvik
 • Sverige