Skip to main content

Taggar

 • Kommunikationsansvarig
 • emma.jtbidzlisemyr@okrhhncrsa.se
 • 0250-552112

 • Barn- och utbildningschef
 • Barn- och utbildning
 • euuumabvttjbiarfs.scanazdolazlky@otursaglkdbxdtrmagoa.ejeirzse
 • 0250552100
Tillträder 1 oktober

 • Kommunalråd (c)
 • Kommunstyrelsens ordförande
 • mikael.thalin@orsa.se
 • 0250552100

 • Ekonomichef
 • Ekonomi
 • johan.hult@orsa.se
 • 0250-552125