Skip to main content

Taggar

Media no image

Kommunalrådet i Orsa: Fullt förtroende för kommunchefen

Nyheter   •   Sep 15, 2015 10:55 CEST

De politiska partierna och enskilda förtroendevalda i Orsa utsätts just nu för ett hårt tryck att ändra på ett beslut i ett enskilt personalärende fattat av kommunchefen. Vi politiker ska lyssna och ta till oss av åsikter, men för mig är det viktigt att understryka att enskilda personalärenden inte är en politisk fråga.

Mattias Scandola ny skolchef i Orsa

Mattias Scandola ny skolchef i Orsa

Nyheter   •   Jun 26, 2015 10:49 CEST

​Orsas nya barn- och utbildningschef heter Mattias Scandola. Han tar över ansvaret för barnomsorg, fritidshemsverksamhet och skola den första oktober.

Arbetet med Orsas nya organisation har inletts.

Arbetet med Orsas nya organisation har inletts.

Nyheter   •   Jun 26, 2015 10:44 CEST

Sedan nyår har Orsa kommun en ny politisk organisation. Bland annat har ansvaret för skola och barnomsorg samt vård och omsorg lagts direkt på kommunstyrelsen, i två utskott. Nu har startskottet gått för arbetet med att anpassa tjänstemannaorganisationen till den nya situationen. Men arbetet innebär så mycket mer än att bara göra om en organisation.

Media no image

Orsa Kommun behöver öka takten i bredbandsutbyggnaden

Nyheter   •   Jun 11, 2015 17:07 CEST

Framtida utveckling kommer att medföra ökat behov av bredband med höga överföringshastigheter. Orsa har idag ett ortssammanbindande nät till nästan alla byar vilket är unikt för länet och en stor styrka när nu fastighetsnätet ska byggas ut.

Media no image

​Avvecklingsbeslut om SCoTT – men kommunen utreder andra sätt att bedriva utbildningen

Nyheter   •   Mar 10, 2015 13:06 CET

Kommunstyrelsen fattade på måndagen det formella beslutet att avveckla Swedish College of Travel and Tourism, SCoTT, efter vårterminen 2015. Detta sedan skolan inte fått de utbildningar man sökt hos Myndigheten för Yrkeshögskolan. Ansökningarna blev godkända, men ingick inte i de prioriteringar myndigheten gjorde.

Media no image

​Orsa säger upp medlemsskapet i Sveriges Ekokommuner

Nyheter   •   Mar 10, 2015 13:02 CET

Orsa kommun har varit medlemmar i Sveriges Ekokommuner sedan 1995, men på måndagen fattade kommunstyrelsen beslutet att avsluta medlemsskapet. Däremot ska man även fortsättningsvis sammanställa nyckeltal inom miljöområdet för att leva upp till en hållbar utveckling.

Media no image

Var med och utforma Orsas vatten- och avloppsplan

Nyheter   •   Feb 25, 2015 14:36 CET

​Från och med onsdag nästa vecka kommer Orsa kommun att bjuda in till tre träffar om vår framtida vatten- och avloppsförsörjning. ​Mötena handlar helt och hållet om att lyssna och få in synpunkter. De synpunkterna kommer sedan att tas med när man utformar kommunens vatten- och avloppsplan, ett arbete som pågår både i Mora och Orsa kommuner.

Media no image

Scandinavian college of travel and tourism hårdsatsar.

Nyheter   •   Sep 26, 2014 08:45 CEST

Scandinavian College of Travel & Tourism (SCoTT) i Orsa satsar hårt och seriöst för att befästa positionen som Dalarnas utbildningscentrum för turism och hälsa. Vi inbjuder pressen till informationsmöte om SCoTTs framtid. Plats: Biografen Röda kvarn Orsa Datum och tid: onsdag den 1 oktober, kl. 11.00

Media no image

Avslag på medborgarförslag angående Stackmoradammen

Nyheter   •   Sep 14, 2011 13:43 CEST

En privatperson har i ett medborgarförslag till Orsa kommun yrkat på att kommunen gör en miljökonsekvensbeskrivning av den beslutade rivningen av Stackmoradammen innan beslutet vinner laga kraft. Han får inget gehör för detta hos kommunstyrelsen.

Media no image

Kommunen kräver kraftfulla infrastruktursatsningar

Nyheter   •   Aug 26, 2011 09:09 CEST

Turismen är den sektor som utvecklats mest de senaste åren. För en fortsatt tillväxt inom sektorn krävs det en kraftfull satsnng på infrastrukturen, främst vägar. I det program för arbetet med tillväxt och infrastruktur som kommunstyrelsens au godkände vid sitt senaste möte prioriteras tre objekt där kommunen ska lägga ner mer krut på att få genomförda.

Media no image

5 kr per invånare till kvinnogemenskapen Emma

Nyheter   •   Aug 26, 2011 09:01 CEST

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Orsa har beviljat kvinnogemenskapen Emma ett föreningsbidrag för 2011 med 5 kr per invånare, dvs 34 600:-

Media no image

Ingen ytterligare översyn av socialförvaltningens verksamheter.

Nyheter   •   Aug 26, 2011 08:59 CEST

I mars i år lämnade centerpartiet in en motion där man ville ha en översyn av socialförvaltningens verksamheter. Kommunstyrelsen föreslår nu att motionen avslås.

Media no image

Orsa kommun stöder projekt för kött från lokala betesmarker

Nyheter   •   Aug 26, 2011 08:48 CEST

Orsa kommuns arbetsutskott tycker att det är ett bra förslag att dra igång ett projekt för att utveckla och testa former för upphandling av kött till kommunala kök från betesmarker med kommunala intressen, samtidigt som man får mervärdet att bättre skötsel av samma marker.