Tags

Media-no-image

Var med och utforma Orsas vatten- och avloppsplan

Nyheter   •   2015-02-25 14:36 CET

​Från och med onsdag nästa vecka kommer Orsa kommun att bjuda in till tre träffar om vår framtida vatten- och avloppsförsörjning. ​Mötena handlar helt och hållet om att lyssna och få in synpunkter. De synpunkterna kommer sedan att tas med när man utformar kommunens vatten- och avloppsplan, ett arbete som pågår både i Mora och Orsa kommuner.

Media-no-image

Scandinavian college of travel and tourism hårdsatsar.

Nyheter   •   2014-09-26 08:45 CEST

Scandinavian College of Travel & Tourism (SCoTT) i Orsa satsar hårt och seriöst för att befästa positionen som Dalarnas utbildningscentrum för turism och hälsa. Vi inbjuder pressen till informationsmöte om SCoTTs framtid. Plats: Biografen Röda kvarn Orsa Datum och tid: onsdag den 1 oktober, kl. 11.00

Media-no-image

Avslag på medborgarförslag angående Stackmoradammen

Nyheter   •   2011-09-14 13:43 CEST

En privatperson har i ett medborgarförslag till Orsa kommun yrkat på att kommunen gör en miljökonsekvensbeskrivning av den beslutade rivningen av Stackmoradammen innan beslutet vinner laga kraft. Han får inget gehör för detta hos kommunstyrelsen.

Media-no-image

Kommunen kräver kraftfulla infrastruktursatsningar

Nyheter   •   2011-08-26 09:09 CEST

Turismen är den sektor som utvecklats mest de senaste åren. För en fortsatt tillväxt inom sektorn krävs det en kraftfull satsnng på infrastrukturen, främst vägar. I det program för arbetet med tillväxt och infrastruktur som kommunstyrelsens au godkände vid sitt senaste möte prioriteras tre objekt där kommunen ska lägga ner mer krut på att få genomförda.

Media-no-image

5 kr per invånare till kvinnogemenskapen Emma

Nyheter   •   2011-08-26 09:01 CEST

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Orsa har beviljat kvinnogemenskapen Emma ett föreningsbidrag för 2011 med 5 kr per invånare, dvs 34 600:-

Media-no-image

Ingen ytterligare översyn av socialförvaltningens verksamheter.

Nyheter   •   2011-08-26 08:59 CEST

I mars i år lämnade centerpartiet in en motion där man ville ha en översyn av socialförvaltningens verksamheter. Kommunstyrelsen föreslår nu att motionen avslås.

Media-no-image

Orsa kommun stöder projekt för kött från lokala betesmarker

Nyheter   •   2011-08-26 08:48 CEST

Orsa kommuns arbetsutskott tycker att det är ett bra förslag att dra igång ett projekt för att utveckla och testa former för upphandling av kött till kommunala kök från betesmarker med kommunala intressen, samtidigt som man får mervärdet att bättre skötsel av samma marker.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.