Osby kommun tappar ytterligare i företagsranking

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2018 13:47 CEST

Osby kommun har tappat ytterligare placeringar i Svenskt Näringslivs årliga företagsranking. Osby hamnar i år på 271 plats bland landets 290 kommuner och har därmed tappat 96 placeringar jämfört med 2017 års mätning.

Varje år publicerar intresseorganisationen Svenskt Näringsliv en kommunranking över företagsklimatet i Sverige. Rankingen baseras främst på de betyg som företagare ger sin hemkommun. De senaste åren har Osby kommun tappat placeringar och 2017 hamnade man på 175:e plats. I årets ranking, som idag, fortsätter den nedåtgående trenden då man tappat 96 placeringar till plats 271 i riket. I Skåne hamnar Osby på sista plats av de 33 kommunerna.

Kommunalråd Marika Bjerstedt Hansen (S) tycker det är mycket tråkigt att Osby kommun tappat ytterligare i Svenskt Näringslivs företagsranking.
- Vi håller just nu på med att se över samarbetet mellan kommunen och näringslivet ytterligare. De satsningar vi gör kanske inte varit de rätta? Vi vill jobba med en nära dialog och där också nå fler företag.

Men även om Osby kommun fortsätter tappa i företagsrankingen menar Marika Bjerstedt Hansen att man inte ska blanda ihop den, där ett antal företag svarat på en enkät om vad de tycker om kommunen, med hur det faktiskt går för företagen i Osby kommun. Tillväxten ligger på 12 procent per år, många expanderar, utvecklas och nyanställer.
- Även om det så klart är synd och tråkigt att vi tappat än mer, är det samtidigt positivt att det faktiskt går så bra för många företag i vår kommun. Och det är ju något som är bra för hela kommunen, säger Marika Bjerstedt Hansen (S).

Kommundirektör Petra Gummeson säger att den försämrade rankingen är jättetråkig men inte oväntad, då det finns ett klart uttalat missnöje med upphandling och arbetet med visionsdokumentet för Osby centrum.
- Även om vi de senaste åren genomfört flera olika aktiviteter för att förbättra företagsklimatet och dialog med näringslivet, måste det göras mer. Bland annat tillsätter vi en tillväxtchef, som tillsammans med näringslivet ska ta fram en handlings- och aktionsplan för det fortsatta arbetet. Tillsammans måste vi göra mer, men framförallt göra saker annorlunda. Dialog och samförstånd mellan kommun och näringsliv är oerhört viktigt.

Lars Ericsson, ordförande i Osby Näringsliv, tycker resultatet i rankingen självklart är mycket tråkigt och att det är en allvarlig utveckling, särskilt i en kommun som haft ett mycket gott företagsklimat. Han delar också uppfattningen om att saker måste göras annorlunda.
- Nu måste detta vara en väckarklocka och om man ska se något positivt i det allvarliga så är det att alla måste vakna. Från Osby Näringslivs sida har vi under lång tid lyft fram konkreta förslag som behov av andra rutiner vid upphandlingar, bra industrimark för mindre företag och byggandet av bostäder.

Samtidigt vill Lars Ericsson lyfta fram att det finns tecken på förändrad attityd. Till exempel fortsatt bra hantering av bygglovsärenden, snabb och bra hantering vid enstaka nyetableringar, som till exempel Hlölli i Osby samt samarbetet kring Familjedagen i Osby.
- Ett förbättrat företagsklimat nås inte utan ett bra samarbetsklimat mellan kommun och näringsliv och att viljan till samarbete finns där. Med rätt vilja löser vi detta och kommer att klättra i rankingen framöver.

Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, en timmes resväg från Malmö, Helsingborg, Halmstad och Växjö. Kommunen har ca 13 150 invånare och är en modern och levande kommun med väl utbyggd service. I Osby finns en genuin företagartradition och många små företag. Här finns dessutom ett rikt föreningsliv och storslagen natur som lämpar sig väl för friluftsliv i alla former.

Mer information om Osby hittar du på osby.se

Osby kommun har tappat ytterligare placeringar i Svenskt Näringslivs årliga företagsranking. Osby hamnar i år på 271 plats bland landets 290 kommuner och har därmed tappat 96 placeringar jämfört med 2017 års mätning.

Läs vidare »

E-tjänst för serveringstillstånd

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 08:30 CEST

En helt ny E-tjänst för nya och gamla krögare i Osby, Hässleholms och Östra Göinge kommuner finns tillgänglig från och med den 1 oktober 2018.

Osby, Hässleholms och Östra Göinge kommuner har samarbetat kring serveringstillstånd i flera år. Nu utökas den kommungemensamma servicen med en e-tjänst för både nya och gamla tillståndshavare.

Från och med den 1 oktober 2018 kan alla ansökningar om serveringstillstånd göras direkt i e-tjänsten. Krögare som redan har serveringstillstånd kan med hjälp av personliga inloggningsuppgifter t ex kontrollera och ändra sin lista över anmälda serveringsansvariga, anmäla förändrade kontaktuppgifter och förändringar i verksamheten. Alla befintliga tillståndshavare kommer i dagarna att få ett brev från tillståndsverksamheten, med information om hur de blir web-kunder.

Via e-tjänsten går det även, utan att logga in, att nå ett restaurangregister. Här kan intresserade snabbt få information om vilka restauranger i de tre kommunerna som har serveringstillstånd.

För mer information:
Mari Lilja White, tillståndsinspektör
Tel: 0451-267099
e-post:mari.lilja-white@hassleholm.se

Emma Noble, tillståndsinspektör
Tel: 0451-268707
e-post: emma.noble@hassleholm.se

Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, en timmes resväg från Malmö, Helsingborg, Halmstad och Växjö. Kommunen har ca 13 150 invånare och är en modern och levande kommun med väl utbyggd service. I Osby finns en genuin företagartradition och många små företag. Här finns dessutom ett rikt föreningsliv och storslagen natur som lämpar sig väl för friluftsliv i alla former.

Mer information om Osby hittar du på osby.se

Osby, Hässleholms och Östra Göinge kommuner har samarbetat kring serveringstillstånd i flera år. Nu utökas den kommungemensamma servicen med en e-tjänst för både nya och gamla tillståndshavare. Från och med den 1 oktober kan alla ansökningar om serveringstillstånd göras direkt i e-tjänsten.

Läs vidare »

Pressinbjudan: 18 nya bostäder byggs i Osby

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2018 11:00 CEST

​18 nya bostäder i form av kooperativa marklägenheter kommer att byggas i Osby. Det står klart sedan Hovdala Utveckling AB förvärvat mark av Osby kommun i området Kråkeskogen i Osby.

Lyckat koncept med Äldresatsningen och extratjänster

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2018 13:32 CEST

Äldresatsningen och extratjänster har visat sig bli vinnande koncept och lyft för äldreomsorgen i Osby kommun. Det visar utvärderingar av de två olika satsningarna.

Avslutningskonferens om förbättrat arbete med integration i Skåne nordost

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2018 08:23 CEST

Tisdagen den 11 september hålls en avslutningskonferens för ESF-projektet Lärande för integration i Skåne nordost (LFI). Projektet, som pågått i knappt två år, handlar om att förbättra arbetet med integration i de fem kommuner i nordöstra Skåne som deltagit.

LFI har pågått sedan oktober 2016 och har under projekttiden arrangerat utbildningar, föreläsningar och workshopar för kommunanställd personal i Osby, Östra Göinge, Kristianstad, Hörby och Hässleholm. Projektet har fokuserat på att utveckla kompetensen hos personal, som i sina arbeten möter nyanlända flyktingar, asylsökande och ensamkommande barn, i ämnen kopplat till kulturförståelse, förståelse för psykisk hälsa, samtal och möten samt ledning av mångfaldsarbete. Syftet har varit att öka de kommunanställdas kompetens för att i förlängningen förbättra det arbete som kommunerna gör inom integration.

Totalt 1 236 personer har deltagit i någon form av utbildningsinsats varav 1 007 identifierar sig som kvinnor, 227 som män och 2 som varken man eller kvinna. Sammanlagt har ca 60 utbildningsaktiviteter anordnats och målgruppen har totalt gått 9576,5 timmar.

På avslutningskonferensen, som hålls i Röda salongen på Kulturhuset i Hässleholm den 11 september, kommer dels projektets aktiviteter gås igenom och dels kommer det hållas ett panelsamtal kring projektarbete, integration och arbete med värderingsfrågor. Konferensen avslutas med en föreläsning med Navid Modiri. Se hålltider nedan:

Media hälsas välkomna att närvara vid konferensen.

8.30-9.00: Genomgång av projektet

9.00-9.30: Deltagande verksamheter berättar om hur de har deltagit i projektet

9.30-10.00: Paus för fika och mingel

10.00-10.50: Panelsamtal

11.00-11.50: Föreläsning med Navid Modiri

11.50-12.00: Avslutning

OBS! tiderna är preliminära och kan komma justeras under förmiddagen.

För mer information:
Samuel Hallin Veres
E-post: samuel.hallinveres@osby.se
T
elefon: 0709-31 82 89

Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, en timmes resväg från Malmö, Helsingborg, Halmstad och Växjö. Kommunen har ca 13 150 invånare och är en modern och levande kommun med väl utbyggd service. I Osby finns en genuin företagartradition och många små företag. Här finns dessutom ett rikt föreningsliv och storslagen natur som lämpar sig väl för friluftsliv i alla former.

Mer information om Osby hittar du på osby.se

​Tisdagen den 11 september hålls en avslutningskonferens för ESF-projektet Lärande för integration i Skåne nordost (LFI). Projektet, som pågått i knappt två år, handlar om att förbättra arbetet med integration i de fem kommuner i nordöstra Skåne som deltagit.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Invigning av Osby industripark

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2018 13:01 CEST

Media hälsas välkomna till invigningen av Osby Industripark, fredagen den 24 augusti klockan 10–12. Osby industripark har ett nybyggt industrispår, med direktanslutning till stambanan, nytt terminalområde och närhet till riksvägar och flera hamnar i Sydsverige. Här finns också ledig mark för nyetableringar.

Landshövdingen inviger Osby industripark

Nyheter   •   Aug 06, 2018 10:16 CEST

Snart invigs Osby kommuns stora satsning på infrastruktur och näringsliv i kommunen: Osby industripark. Industriparken, som ligger i nordöstra industriområdet, har med nu utbyggt industrispår och terminalområde, direktanslutning till stambanan. Här finns också ledig mark för nyetableringar.

Bevattningsförbud i Osby kommun

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2018 13:52 CEST

​På grund av att det går åt mycket vatten i det varma och torra vädret har det kommunägda driftbolaget Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT) beslutat att utfärda bevattningsförbud inom samtliga delar som omfattas av den allmänna vattenförsörjningen i Osby kommun. Detta berör samtliga VA-abonnenter i Osby och Lönsboda tätort samt byarna Killeberg, Loshult, Hökön och Visseltofta.

Osby kommun dalar i mätning om företagsklimat

Nyheter   •   Maj 16, 2018 15:17 CEST

Osby kommun fortsätter dala när det gäller det lokala företagsklimatet i kommunen. Det visar den senaste mätningen från Svenskt Näringsliv. Det sammanfattade omdömet för Osby kommun hamnade i år på 2, 67 jämfört med 3,35 för 2017

Flera åtgärder för att få Osby kommuns budget för 2018 i balans

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2018 18:05 CEST

Enligt ekonomiska prognoser riskerar Osby kommun ett underskott på cirka 36 miljoner kronor för 2018, om inget görs. Därför beslutade kommunstyrelsen på sitt sammanträde den 4 april om ett antal åtgärder.Bland annat att det tas fram förslag på att minska personalkostnaderna med omkring 20 miljoner kronor.

Kommunchefen har fått i uppdrag att föreslå åtgärder för att få budget 2018 i balans genom att presentera förslag till minskning av kommunens totala personalkostnader med minst 3 procent, vilket motsvarar omkring 20 miljoner kronor. Konsekvenserna av dessa förslag, utifrån ekonomin 2018 och framåt, politiskt beslutade mål, medarbetare och medborgare, ska redovisas.

Det ska också införas så kallad tillsättningsprövning. Det innebär att alla tillsvidareanställningar på Osby kommun ska beslutas i samråd mellan kommunchef och HR-chef och kontinuerligt rapporteras till kommunstyrelsen.

Alla investeringar, exklusive VA-verksamheten, ska beslutas av respektive nämnd innan genomförande. Stor restriktivitet ska gälla vid alla typer av inköp. Alla inköp över ett prisbasbelopp ska redovisas för respektive nämnd. Osby kommuns samtliga förvaltningar och nämnder uppmanas till en generell återhållsamhet avseende kostnader.

Kommunstyrelsen beslutade också om att en uppföljning av ekonomin för 2018 för samtliga förvaltningar och nämnder, ska redovisas vid kommunstyrelsens sammanträden under 2018. Dessutom ska samtliga nämnder och respektive förvaltning också upprätta en åtgärdsplan kopplad till uppföljningen av ekonomin för 2018. Återkommande och regelbundna presidieträffar mellan samtliga nämnder genomförs under 2018.

Kommunstyrelsen kommer i slutet av april/början av maj besluta om ytterligare effektiviseringar under 2018. Kommunchefen har fått i uppdrag att presentera förslag på åtgärder och i detta arbete ska kommunens personal involveras.

Enligt kommunchef Petra Gummeson innebär uppdraget om att minska personalkostnaderna bland annat att förslaget på ny förvaltningsorganisation, som ska börja gälla från och med 2019, behöver ses över.
- Jag kommer tillsammans med förvaltningscheferna, ekonomi- och HR-chef och räddningschef titta på om organisationen kan slimmas ytterligare.

Men även alla medarbetare kommer sedan att bli delaktiga i arbetet.
-Det är mycket viktigt och jag vill betona att vi gör allt detta tillsammans med all personal i organisationen, säger Petra Gummeson

Kommunalråd Marika Bjerstedt Hansen (S) pekar också på att kommunstyrelsens beslut om minskade personalkostnader har en koppling till den förändrade organisationen.
-Vi går ju in i en helt ny förvaltningsorganisation 2019 och då blir det också en naturlig del i den processen.

För mer information:

Marika Bjerstedt Hansen (S)
kommunstyrelsens ordförande
Osby kommun
0479-52 81 77
0709-31 81 32
marika.hansen@osby.se

Niklas Larsson (C)
Oppositionsråd Osby kommun
0479-52 81 80
0709-31 81 80
Niklas.larsson@osby.se

Petra Gummeson
kommunchef Osby kommun
0479-52 82 47
0709-31 82 47
petra.gummesson@osby.se

Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, en timmes resväg från Malmö, Helsingborg, Halmstad och Växjö. Kommunen har ca 13 150 invånare och är en modern och levande kommun med väl utbyggd service. I Osby finns en genuin företagartradition och många små företag. Här finns dessutom ett rikt föreningsliv och storslagen natur som lämpar sig väl för friluftsliv i alla former.

Mer information om Osby hittar du på osby.se

Enligt ekonomiska prognoser riskerar Osby kommun ett underskott på cirka 36 miljoner kronor för 2018, om inget görs. Därför ska det bland annat tas fram förslag på hur kommunens personalkostnader ska minska med omkring 20 miljoner kronor.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsstrateg
  • malxrtlvinuga.bxlenvnnhmarwqtsupsouxn@wmospqbyjf.silelx
  • 0709318205

Om Osby kommun

Osby kommun – På spåret och naturligt nära

Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, en timmes resväg från Malmö, Helsingborg, Halmstad och Växjö. Kommunen har ca 13 150 invånare och är en modern och levande kommun med väl utbyggd service. I Osby finns en genuin företagartradition och många små företag. Här finns dessutom ett rikt föreningsliv och storslagen natur som lämpar sig väl för friluftsliv i alla former.

Adress

  • Osby kommun
  • Västra Storgatan 35
  • 283 80 Osby
  • Sverige
  • Vår hemsida