Skip to main content

Taggar

 • Kommunalråd
 • kommunstyrelsens ordförande i Osby kommun
 • marikaeo.hansen@leosbyhv.se
 • 0479-52 81 32

 • Oppositionsråd
 • kommunstyrelsens vice ordförande i Osby kommun
 • nieyvzdwklxyencuas.lpxgaarsson@osby.axse
 • 0479-52 81 80

 • Kommunchef
 • petra.gummesson@osby.se
 • 0479-52 82 47
 • 0709-31 82 47

 • Förvaltningschef, Barn och skola
 • tamia.jojchagbnsson@ghoszbvfetbyuckkejyhbk.se
 • 0479-52 83 83
 • 0709-31 83 83

 • Förvaltningschef, Utbildning och arbete
 • pzkrroger.zmjohanssoxcn@cyosbyyi.sfreyzte
 • 0479-52 82 34
 • 0709-31 82 34

 • Samhällsbyggnadschef
 • mathias.karlsson@osby.se
 • 0479-52 81 21
 • 0709-31 81 21

 • Förvaltningschef, Vård och omsorg
 • hekfxyfycmjpleyfna.staytyehlzcuvmc@oaisbsqy.se
 • 0479-52 84 08
 • 0709-31 84 08

 • Chef för serviceförvaltningen/Kommunjurist
 • benny.nilsson@osby.se
 • 0479-52 81 66
 • 070-931 81 66

 • Registrator/Arkivarie
 • erryhakasxn.rpnduzhhdahlbeckov@ovsigsby.se
 • 0709-31 82 71

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • ufpekjr-andexijnrsbftdzm.mmlandgfnssodapon@opkpjsby.iqfhpese
 • 0479-52 82 05
 • 070-931 82 05