Skip to main content

Flera åtgärder för att få Osby kommuns budget för 2018 i balans

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2018 18:05 CEST

Enligt ekonomiska prognoser riskerar Osby kommun ett underskott på cirka 36 miljoner kronor för 2018, om inget görs. Därför beslutade kommunstyrelsen på sitt sammanträde den 4 april om ett antal åtgärder.Bland annat att det tas fram förslag på att minska personalkostnaderna med omkring 20 miljoner kronor.

Kommunchefen har fått i uppdrag att föreslå åtgärder för att få budget 2018 i balans genom att presentera förslag till minskning av kommunens totala personalkostnader med minst 3 procent, vilket motsvarar omkring 20 miljoner kronor. Konsekvenserna av dessa förslag, utifrån ekonomin 2018 och framåt, politiskt beslutade mål, medarbetare och medborgare, ska redovisas.

Det ska också införas så kallad tillsättningsprövning. Det innebär att alla tillsvidareanställningar på Osby kommun ska beslutas i samråd mellan kommunchef och HR-chef och kontinuerligt rapporteras till kommunstyrelsen.

Alla investeringar, exklusive VA-verksamheten, ska beslutas av respektive nämnd innan genomförande. Stor restriktivitet ska gälla vid alla typer av inköp. Alla inköp över ett prisbasbelopp ska redovisas för respektive nämnd. Osby kommuns samtliga förvaltningar och nämnder uppmanas till en generell återhållsamhet avseende kostnader.

Kommunstyrelsen beslutade också om att en uppföljning av ekonomin för 2018 för samtliga förvaltningar och nämnder, ska redovisas vid kommunstyrelsens sammanträden under 2018. Dessutom ska samtliga nämnder och respektive förvaltning också upprätta en åtgärdsplan kopplad till uppföljningen av ekonomin för 2018. Återkommande och regelbundna presidieträffar mellan samtliga nämnder genomförs under 2018.

Kommunstyrelsen kommer i slutet av april/början av maj besluta om ytterligare effektiviseringar under 2018. Kommunchefen har fått i uppdrag att presentera förslag på åtgärder och i detta arbete ska kommunens personal involveras.

Enligt kommunchef Petra Gummeson innebär uppdraget om att minska personalkostnaderna bland annat att förslaget på ny förvaltningsorganisation, som ska börja gälla från och med 2019, behöver ses över.
- Jag kommer tillsammans med förvaltningscheferna, ekonomi- och HR-chef och räddningschef titta på om organisationen kan slimmas ytterligare.

Men även alla medarbetare kommer sedan att bli delaktiga i arbetet.
-Det är mycket viktigt och jag vill betona att vi gör allt detta tillsammans med all personal i organisationen, säger Petra Gummeson

Kommunalråd Marika Bjerstedt Hansen (S) pekar också på att kommunstyrelsens beslut om minskade personalkostnader har en koppling till den förändrade organisationen.
-Vi går ju in i en helt ny förvaltningsorganisation 2019 och då blir det också en naturlig del i den processen.

För mer information:

Marika Bjerstedt Hansen (S)
kommunstyrelsens ordförande
Osby kommun
0479-52 81 77
0709-31 81 32
marika.hansen@osby.se

Niklas Larsson (C)
Oppositionsråd Osby kommun
0479-52 81 80
0709-31 81 80
Niklas.larsson@osby.se

Petra Gummeson
kommunchef Osby kommun
0479-52 82 47
0709-31 82 47
petra.gummesson@osby.se

Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, en timmes resväg från Malmö, Helsingborg, Halmstad och Växjö. Kommunen har ca 13 150 invånare och är en modern och levande kommun med väl utbyggd service. I Osby finns en genuin företagartradition och många små företag. Här finns dessutom ett rikt föreningsliv och storslagen natur som lämpar sig väl för friluftsliv i alla former.

Mer information om Osby hittar du på osby.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy