Skip to main content

Ja till insynsplatser i kommunstyrelsen i Osby

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 15:19 CET

Kommunstyrelsen i Osby sa idag, den 24 februari, ja till att införa så kallade insynsplatser i kommunstyrelsen. Kortfattat innebär det att partier som är representerade i kommunfullmäktige men inte har en plats i kommunstyrelsen, under resterande mandatperiod, har rätt att utse en namngiven förtroendevald som har rätt att närvara i kommunstyrelsen. Insynsplatsen ger däremot inte rätt eller möjlighet att delta i beslut som tas.

Bakgrunden är en motion från Margaret Engdahl (MP) där hon föreslog: ”…att det inrättas insynsposter för de partier som varken har en plats som ordinarie eller ersättare i Kommunstyrelsen " och ”att insynposten regleras utifrån parti och inte person, då det är den som har möjlighet av tidsskäl som kan åtnjuta förmånen".

Kommunfullmäktige biföll den 21 september 2015 motionens intentioner och gav kommunstyrelsen i uppdrag att utforma förslag till bestämmelser om insynspost i kommunstyrelsen. Och idag har kommunstyrelsen beslutat följande om insynsplatser:

1. Under resterande del av innevarande mandatperiod, det vill säga till och med den 31 december 2018, har politiska partier som är representerat i kommunfullmäktige, men inte i kommunstyrelsen, möjlighet att utse en namngiven förtroendevald, med namngiven personlig ersättare, som endast har närvarorätt när den ordinarie inte har möjlighet att närvara, till en insynsplats i kommunstyrelsen.

2. Närvarorätten för en förtroendevald som utsetts till en insynsplats i kommunstyrelsen gäller inte i ärenden avseende myndighetsutövning mot enskild.

3. Förtroendevald som utsetts till en insynsplats i kommunstyrelsen får delta i överläggningarna, men inte i besluten.

4. Förtroendevald som utsetts till en insynsplats i kommunstyrelsen har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst och resekostnader enligt samma regelverk som övriga ledamöter/ersättare i kommunstyrelsen.

5. Förtroendevald som utsetts till en insynsplats i kommunstyrelsen har inte rätt till arvode.

Kommunstyrelsens ordförande, Marika Bjerstedt Hansen (S) välkomnar insynsplatser i kommunstyrelsen och menar att det innebär ökad demokrati och gör det möjligt för ledamöter i kommunfullmäktige att bättre kunna sätta sig in i och vara förbered inför ärenden som sedan hamnar i kommunfullmäktige.
- Med mer insatta politiker och ju fler som har information, desto bättre beslut tar vi, säger Marika Bjerstedt Hansen.

Det slutliga beslutet om insynsplatser tas i kommunfullmäktige den 14 mars i år.

För mer information:

Marika Bjerstedt Hansen
kommunstyrelsens ordförande
Osby kommun
0479-52 81 77
0709-31 81 32
marika.hansen@osby.se

Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, en timmes resväg från Malmö, Helsingborg, Halmstad och Växjö. Kommunen har ca 12 700 invånare och är en modern och levande kommun med väl utbyggd service. I Osby finns en genuin företagartradition och många små företag. Här finns dessutom ett rikt föreningsliv och storslagen natur som lämpar sig väl för friluftsliv i alla former.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.