Skip to main content

Osby kommun anmäler sig själv

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2017 18:18 CEST

Osby kommun anmäler sig själv till JO, gör en egen lex Sarah utredning samt gör även en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med anledning av att sekretessbelagda handlingar av misstag publicerats på kommunens hemsida. Osby kommun ser allvarligt på händelsen och beklagar det inträffade. Nu ses rutinerna över och åtgärder vidtas för att det inte ska kunna hända igen.

Under måndagen den 7 augusti framkom det att sekretessbelagda uppgifter av misstag publicerats på Osby kommuns hemsida. Det handlar om kallelse till Barn- och skolnämndens arbetsutskotts sammanträde, där vissa sekretessbelagda uppgifter av misstag kommit med handlingarna som publicerats på hemsidan. Så snart detta blev känt plockades uppgifterna bort från hemsidan.
- Vi beklagar och ser allvarligt på händelsen. Förutom vidare utredning och åtgärder för att det inte ska kunna hända igen, gör Osby kommun en JO-anmälan och anmäler även händelsen enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, säger kommunchef Petra Gummeson.


För mer information:
Petra Gummeson
kommunchef Osby kommun
0479-52 82 47
0709-31 82 47
petra.gummesson@osby.se

Daniel Landin (S)
ordförande Barn- och skolnämnden, Osby kommun
0709-70 11 36
daniel.landin@osby.se

Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, en timmes resväg från Malmö, Helsingborg, Halmstad och Växjö. Kommunen har ca 13 150 invånare och är en modern och levande kommun med väl utbyggd service. I Osby finns en genuin företagartradition och många små företag. Här finns dessutom ett rikt föreningsliv och storslagen natur som lämpar sig väl för friluftsliv i alla former.

Mer information om Osby hittar du på osby.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy