Skip to main content

Holländska växthusodlare undersöker etableringsmöjligheter i Oskarshamn

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2016 08:04 CET

På fredag den 11 november tar Atrinova Affärsutveckling och Oskarshamns kommun emot växthusodlare från det Holländska bolaget Garden Pride som söker affärspartners för att kunna etablera sig på den svenska marknaden.

Oskarshamns kommun är sedan flera år medlemmar i samarbetsplattformen SSE-C (Swedish Surplus Energy Collaboration) som fokuserar på frågor kring hur man använder restvärme för hållbar livsmedelsproduktion och attraktiva livsmiljöer. Atrinova arbetar med de affärsmöjligheter som skapas kring detta och fredagens möte är ett resultat av långsiktigt arbete för att stimulera till nya etableringar inom området. I kommunen finns stora outnyttjade resurser i form av restvärme från industrin som skulle kunna användas för att skapa ett hållbart kretsloppssamhälle med livsmedelsproduktion i närmiljön.

- Företagets intressen stämmer väl överens med förutsättningarna i vår region, vi har stora förhoppningar om ett långsiktigt samarbete med Garden Pride, säger Katharina Hultgren, Verksamhetsledare vid Atrinova Affärsutveckling.

- Det är jätteroligt att holländarna visar ett intresse för Oskarshamn som etableringsplats. Det ser jag som en tydlig bekräftelse på Oskarshamns attraktionskraft, säger Peter Wretlund, Kommunstyrelsens ordförande, Oskarshamns kommun.

Under fredagens möte kommer våra gäster att få träffa representanter från bland annat Oskarshamns kommun, Atrinova, Länsstyrelsen, Regionförbundet och Oskarshamn energi.


Mer information:
Katharina Hultgren
Verksamhetsledare Atrinova Affärsutveckling
Tel: 0491 - 76 42 93
katharina.hultgren@atrinova.se

Vi satsar på framtiden. I Oskarshamn finns en stark framåtanda med miljardinvesteringar inom de närmaste tio åren. Vi jobbar för att ständigt förbättra förutsättningarna för ett starkt näringsliv. Med bland annat planering av ny industri- och verksamhetsmark i direkt anslutning till E22:an. Affärer bygger ut och nya etablerar sig. Vi bygger nya bostäder både i inre hamnen med direkt anknytning till vattnet och i centrum. Vi satsar på också på kommunikationer med bland annat ett helt nytt resecentrum och utbyggnad av fiber på landsbygden. Nova Utbildning FoU & Affärsutveckling erbjuder utbildning, forskning och affärsutveckling och har en nyckelroll för att bidra till regional utveckling i Oskarshamnsregionen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy