Skip to main content

Idag lämnar kommunen in sitt svar på yttranden om saneringen av hamnbassängen

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2012 10:24 CEST

Idag lämnar kommunen in sitt svar på yttranden om saneringen av hamnbassängen

I mars 2011 ansökte Oskarshamns kommun om tillstånd för att sanera Oskarshamns hamnbassäng. Sedan dess har ansökan varit på remiss för yttranden. De som har inkommit med frågor och synpunkter på kommunens ansökan är bland annat Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Kalmar län, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden i Oskarshamns kommun, lokala företag och föreningar samt närboende. Bemötandet som Oskarshamns kommun har lämnat in till Mark- och Miljödomstolen finns att läsa på projektets hemsida www.renhamn.se

Tillståndsprövningen som nu pågår gäller huvudsakligen de kraftigt förorenade sedimenten i hamnområdet. En muddring behöver genomföras i syfte att minska spridningen av föroreningar från hamnbassängen ut i Östersjön. En annan viktig fråga för prövningen är om de muddrade sedimenten kan nyttiggöras inom hamnområdet och då skapa nya ytor för hamnens verksamhet eller om muddermassorna ska transporteras till en extern deponering utanför hamnområdet.

Vid tillståndsprövningen för saneringsprojektet har bland annat framförts synpunkten att tillståndsprövningarna för saneringsprojektet och hamnverksamheten borde samordnas. Den hamnverksamhet som bedrivs eller planeras i hamnen omfattas av en tillståndsprövning som hanteras av Länsstyrelsen Kalmar län. Verksamheterna i hamnen kan dock komma att påverkas såväl av själva saneringsarbetena som av en renare hamnbassäng.

Nästa steg i tillståndsprocessen är huvudförhandling den 28 - 29 maj på Badholmen i Oskarshamn.

Oskarshamn är en levande hamnstad med ett rikt näringsliv och med goda förutsättningar för en blomstrande turism. Hamnen utgör stadens hjärta och är idag den största hamnen längs smålandskusten.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.