Skip to main content

Kärnkraftskommunerna betonar vikten av slutförvarsfrågans fortsatta hantering och beslutsprocessen

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2018 19:07 CEST

Kärnkraftkommunernas Samarbetsorgan (KSO) har i drygt 40 år samlat kommunerna med kärntekniska anläggningar. De fem medlemskommunerna är Kävlinge, Nyköping, Oskarshamn, Varberg och Östhammar.

KSO är engagerat i frågor som rör kärnsäkerhet nationellt och internationellt och har under de senaste 20 åren nära följt kärnavfallsfrågan. Tre av medlemskommunerna har varit mer engagerade nämligen Nyköpings kommun, men i synnerhet Oskarshamns och Östhammars kommuner. Kärnavfallsfrågan är också aktuell i många europeiska länder. Sverige framstår internationellt sett som ledande när det gäller både teknisk lösning för att förvara det använda kärnbränslet och den demokratiska besluts- processen kring dessa komplexa frågor.

Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) har 2011 ansökt om att få uppföra och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt KBS-3-metoden. Ansökningarna gäller ett system som består av två anläggningar; en inkapslingsanläggning i Oskarshamns kommun och en slutförvarsanläggning i Östhammars kommun. Tillståndsprövningen sker i två separata processer enligt dels miljöbalken och dels kärntekniklagen. Om SKB får tillstånd enligt båda lagarna fortsätter prövningen enligt kärntekniklagen i en så kallad stegvis prövning eftersom projektet är både komplicerat och pågår under lång tid. Det finns enligt Kärnavfallsrådet vissa osäkerheter kring hur prövningen ska gå till.

För kärnkraftskommunerna är det mycket angeläget att beslutsprocessen rörande slutförvaret även hanteras framöver och inte hamnar i någon form av malpåse. Regeringen behöver därför ta sitt nationella ansvar på motsvarande sätt som berörda kommuner gör på lokal nivå, som sakägare i processen. De två berörda kommunerna har genom sin vetorätt ett avgörande inflytande över om projektet ska genomföras eller inte. Kommunerna kan när som helst dra sig ur processen.

Berörda kommuner har sedan beslutsprocessens början varit aktiva parter och kommunernas medverkan är helt frivillig och baseras på en tydlig roll som lekmannagranskare. Gransknings- uppdraget har skett på medborgarnas uppdrag. Myndighetsexperterna har stöttat kommunerna. Kommunerna är således väl förberedda efter att i väldigt många år medverkat i beslutsprocessen och granskningen och väntar nu att få frågan på sitt bord.

Det finns idag en väl fungerande ansvarskedja där kraftindustrin som ägare, SKB AB som utförare, myndigheterna som granskare och regeringen som beslutsfattare efter att ha hört Oskarshamns och Östhammars kommuner. När slutförvarsmetoden anses säker bör den godkännas och bygget påbörjas. Berörda kommuner har, som sagt, under alla år medverkat i denna mycket långa beslutsprocess. Skulle den fortsatta beslutsprocessen dra ut för mycket i tid finns risk för att kommunernas kompetens och engagemang går förlorad.


Kärnkraftskommunernas styrelse har den 8 mars 2018 beslutat att tillskriva riksdagen, regeringen och miljödepartementet rörande vikten av slutförvarsfrågans fortsatta hantering och beslutsprocessen.

Kontaktpersoner:

KSO:s ordförande Peter Wretlund, mobil 070-523 38 85.

KSO:s vice ordförande Anna-Lena Söderblom 070-723 40 20.

Kärnkraftkommunernas Samarbetsorgan (KSO) har fem medlemskommuner; Kävlinge kommun, Nyköpings kommun, Varbergs kommun, Östhammars kommun och Oskarshamns kommun. Kärnsäkerhets- och beredskapsfrågor har i 40 år varit i fokus för KSO. Gemensamma yttranden över remisser från departement och myndigheter samt samordning i frågor av gemensamt intresse är också viktiga områden. Dessutom har organisationen på olika sätt arbetat med omvärldsbevakning genom bland annat studieresor till andra länder med kärnteknisk verksamhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.